Návrh zákona o těžbě rašeliny

| autor: Martina Jandusová0

Návrh zákona o těžbě rašeliny

Předkladatel soudí, že pokud by neproběhlo upravení současných právních předpisů, mohlo by dojít k závažným dopadům v místech těžby a skladování těžebního odpadu na životní prostředí.

Proto je žádoucí vytvořit takový právní předpis, který by přesně vymezil zásady průzkumu a těžby rašeliny a zajistil odpovídající požadavky ochrany životního prostředí včetně sankcí za porušení stanovených povinností a postavení příslušných orgánů státní správy.

Navrhovaná právní úprava spočívá na následujících hlavních principech:

  • vymezuje základní pojmy,
  • stanoví postup při průzkumu rašelinišť,
  • obsahuje povinnosti oprávněné osoby,
  • upravuje výkon státní správy na úseku těžby rašeliny,
  • určuje povinnosti oprávněné osoby zabývající se průzkumem a těžbou rašeliny,
  • stanoví sankce za porušení zákona při průzkumu rašelinišť a těžbě rašeliny,
  • obsahuje zmocnění pro vyhlášku ministerstva, která bude obsahovat náležitosti žádosti o povolení průzkumu rašelinišť, náležitosti žádosti o povolení těžby rašeliny, náležitosti projektu těžby rašeliny a náležitosti plánu rekultivace rašeliniště včetně podmínek obnovy vodohospodářských poměrů,
  • stanoví správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k těžbě rašeliny.

Připomínky je možné odevzdávat do 2. 8. 2016.

Další informace naleznete na těchto stránkách.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK