1/2024

Návrh zákona o těžbě rašeliny

| autor: Martina Jandusová0

Návrh zákona o těžbě rašeliny

Předkladatel soudí, že pokud by neproběhlo upravení současných právních předpisů, mohlo by dojít k závažným dopadům v místech těžby a skladování těžebního odpadu na životní prostředí.

Proto je žádoucí vytvořit takový právní předpis, který by přesně vymezil zásady průzkumu a těžby rašeliny a zajistil odpovídající požadavky ochrany životního prostředí včetně sankcí za porušení stanovených povinností a postavení příslušných orgánů státní správy.

Navrhovaná právní úprava spočívá na následujících hlavních principech:

  • vymezuje základní pojmy,
  • stanoví postup při průzkumu rašelinišť,
  • obsahuje povinnosti oprávněné osoby,
  • upravuje výkon státní správy na úseku těžby rašeliny,
  • určuje povinnosti oprávněné osoby zabývající se průzkumem a těžbou rašeliny,
  • stanoví sankce za porušení zákona při průzkumu rašelinišť a těžbě rašeliny,
  • obsahuje zmocnění pro vyhlášku ministerstva, která bude obsahovat náležitosti žádosti o povolení průzkumu rašelinišť, náležitosti žádosti o povolení těžby rašeliny, náležitosti projektu těžby rašeliny a náležitosti plánu rekultivace rašeliniště včetně podmínek obnovy vodohospodářských poměrů,
  • stanoví správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k těžbě rašeliny.

Připomínky je možné odevzdávat do 2. 8. 2016.

Další informace naleznete na těchto stránkách.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP