1/2024

Návrh na omezení záměrně přidaných mikroplastů v EU – aktualizace

| autor: MPO ČR / ECHA0

Návrh na omezení záměrně přidaných mikroplastů v EU – aktualizace

Granulovaný výplňový materiál, používaný obvykle v umělých travnatých plochách, je považován za „záměrně přidaný mikroplast“. Některé sdělovací prostředky nedávno uvedly, že návrhy na omezení záměrného používání mikroplastů podle nařízení REACH povedou k uzavření mnoha syntetických travnatých ploch po celé EU, což bude mít závažné důsledky pro sportovní kluby a uživatele těchto zařízení. ECHA ani Evropská komise však uzavření těchto hřišť nenavrhují.

Evropská komise v roce 2018 požádala agenturu ECHA, aby připravila návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastových částic do výrobků ve smyslu nařízení REACH. Bylo to součástí strategie EU v oblasti plastů. Letos v březnu ECHA zveřejnila svůj návrh na omezení a zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 20. září 2019.

Návrh omezení se týká široké škály využití záměrně přidávaných mikroplastů. V rámci veřejné konzultace jsou požadovány informace o použití granulované výplně v syntetickém trávníku, aby mohly být posouzeny důsledky v případě potřeby omezení. 

ECHA shromažďuje také informace o účinnosti technických opatření, aby se zabránilo uvolňování výplně z umělých trávníků do životního prostředí (odhad pro EU je 18 000 až 72 000 tun mikroplastů ročně) a informace o socio-ekonomických dopadech (nákladech a přínosech) při postupném vyřazování výplňového materiálu z mikroplastů. 

Náklady by mohly vzniknout v případě, když bude nutné použít na stávajících hřištích alternativní výplňový materiál např. korek, kokosová vlákna, olivová jádra apod.

Informace získané během veřejné konzultace zohlední vědecké výbory RAC a SEAC ve svých stanoviscích k návrhu omezení, kde bude zahrnuto hodnocení nákladů a přínosů a potřeba přechodných opatření. Stanoviska výborů mají být dokončena počátkem roku 2020, poté budou zaslána Komisi k rozhodnutí. Při rozhodování se berou do úvahy všechny faktory, včetně důležité úlohy sportovní aktivity.

Vědecké výbory ECHA nedávno přijaly stanoviska k návrhu na další snížení maximálního přípustného obsahu určitých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve výplňovém materiálu kvůli potenciálnímu riziku pro lidské zdraví. Nepředpokládá se, že by tento návrh měl významný dopad na stávající oblasti, protože nový limit je použitelný pouze pro nový výplňový materiál a je snadno dosažitelný.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP