1/2024

Národní regulační úřad pro síťová odvětví: Předloženou studii vnímáme jako otevření diskuse

| autor: SP ČR0

Národní regulační úřad pro síťová odvětví: Předloženou studii vnímáme jako otevření diskuse

Svaz vítá, že se vláda zabývá otázkou, jak nejlépe zajistit stabilní, spolehlivou a efektivní regulaci síťových odvětví, včetně analýzy náležitého institucionálního rámce. Zároveň Svaz podporuje jakékoliv řešení, které by vedlo ke zjednodušení pravidel a administrace regulace, zefektivnění činnosti regulačních orgánů.

V rámci provedené studie ale není jisté, zda by předkládané řešení vedlo skutečně k požadovanému cíli. Svaz ve stanovisku upozorňuje zejména na neúplnost analýzy činnosti jednotlivých stávajících regulačních úřadů, nedostatečné vysvětlení přínosu sloučení jednotlivých odvětví pod jednoho regulátora.

Studie se také zabývá pouze jednou variantou řešení, a to zřízením NRÚ. Taktéž reálné sjednocení síťových odvětví je interpretováno pouze na jednom modelu, a to v Německu.

V tuto chvíli neříkáme a z předložených informací ani jednoznačně nelze říct, která z variant řešení regulace síťových odvětví je výhodnější, tj. zda by to byla v českém prostředí varianta jednoho regulátora či třeba zefektivnění činností současných regulátorů.

S ohledem na uplatněné připomínky jsme toho názoru, že zjištění obsažená ve „studii“ mohou být využita jako podklad pro zkvalitnění nebo případnou reorganizaci současně fungujících úřadů (regulátorů), ale zároveň tato zjištění a argumenty nepovažujeme za jednoznačné a dostatečně přesvědčivé pro samotný vznik NRÚ.

Předloženou studii proveditelnosti považujeme za vstup do diskuse o budoucím institucionálním nastavení regulace v ČR. S uvážením důležitosti síťových odvětví pro celou ekonomiku ČR a komplexnosti zadání tak před rozhodnutím o případném vzniku NRÚ doporučujeme pokračovat v detailnější diskusi, které jsme připraveni se aktivně účastnit.

Komplení stanovisko Svazu, včetně konktétních připomínek, naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA