1/2024

Nařízení vlády o zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

| autor: Vakinfo.cz0

Nařízení vlády o zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

V roce 2016 umožňovalo cca 10 % obcí občanům odevzdání jedlých tuků a olejů, a to prostřednictvím sběrných míst nebo sběrných dvorů. Pokud občané tyto odpady na určená místa neodloží, ve většině případů odpad končí v kanalizaci, což je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Zajištění míst pro odkládání jedlých olejů a tuků zvýší dodržování těchto zákonů občany.

Hlavním principem, který má dle navrhované právní úpravy zajistit plnění těchto cílů, je zavedení celoročního sběru BRKO. Nyní mají obce dle vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu pro období od dubna do října, což ke splnění daného cíle není dostačující. Dochází také k nedostatečnému využití potenciálu, který BRKO mají, jako je možný zisk energie a zejména dodání organických materiálů do půdy a s tím spojené snížení míry erozního ohrožení půd v České republice.

Celý materiál zde


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP