Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008

| autor: MPO0

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) - zveřejněno 18. 2. 2020.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, vstoupí v platnost v březnu 2020 a použije se od 1. 10. 2021.

Jedná se o 14. přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku (14. ATP). Nové nařízení v příloze VI zavádí, aktualizuje nebo ruší harmonizované klasifikace a označení látek, ke kterým Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanoviska v roce 2017.

K nejvýznamnějším nově zařazeným látkám patří oxid titaničitý, který je klasifikován jako karcinogen kategorie 2 při vdechování. Tato klasifikace se použije pouze u směsí ve formě prášku obsahujícího 1% nebo více částic oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 μm (tzv. respirabilní částice s nízkou rozpustností) nebo je v těchto částicích obsažen.

V souvislosti se zařazením oxidu titaničitého do přílohy VI je doplněno několik změn v přílohách II a III a několik nových poznámek v příloze VI nařízení CLP.

Nové nařízení mimo jiné také upravuje klasifikaci kobaltu na karcinogen kategorie 1B a opravuje záznam pro látku smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní na základě výsledku soudního řízení.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB