Reklama

8. 9. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Náměstek ministra Eduard Muřický okomentoval výsledky průmyslu za červenec 2016

Data o průmyslové produkci za červenec 2016 ukazují ohromný meziroční reálný prorad ve výši —14,1 %. Ovšem červenec 2016 oproti červenci 2015 měl o tři pracovní dny méně a po sezonním očistění dat se propad průmyslové produkce zmírnil na —7,6 %.

Zároveň zde působil také vliv posunu termínu dovolených na červenec v letošním roce ze srpna v loňském roce u řady významných podniků, především ve výrobě dopravních prostředků. Průmyslová produkce tak u dopravních prostředků poklesla o 34,8 %, což mělo vliv na pokles za průmysl celkem ve výši 6,7 proc. bodu. Jinak řečeno, pokud by nebyl přesun dovolených, byl by pokles průmyslové produkce jen vlivem automobilového průmyslu maximálně 0,9%.

Důležitější je vývoj za celé období leden až červenec, kdy průmyslová produkce meziročně stoupla o 1,7%, přitom hlavním tahounem byl zpracovatelský průmysl s růstem o 2,4%. Těžba a dobývání pokleslo o 6,5%, výroba a rozvod elektřiny a plynu o 0,8%.

Do budoucna je problematický vývoj nových zakázek v červenci 2016, které poklesly o 16,2 % a to jak ze zahraničí (—15,5%), tak z tuzemska (—17,6%). Na tomto poklesu se nejvýznamněji podílely výroba dopravních prostředků (—9,1%), elektrických zařízení (—1,6%) a strojů (—1,4%).

Za celé období leden až červenec 2016 byla meziroční změna nových zakázek o 2,4%, přitom ze zahraničí 4,2% a z tuzemska —1,1%. Před rokem za stejné období byla čísla výrazně příznivější, kdy celkově se nové zakázky zvýšily o 6,5%, z toho zahraniční o 7,3% a tuzemské 5,1%. To ukazuje na možné problémy v budoucnu.

Počet pracovníků v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci vzrostl v červenci 2016 o 2,6%, při růstu nominální průměrné mzdy o 1,9%, což je z hlediska zaměstnanosti příznivé, ale vzhledem k vývoji zakázek by to mohlo vést k problémům v budoucnosti.

Původní tisková zpráva zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372