1/2024

Na Šumavě začíná velký projekt obnovy mokřadů. Vrátí vodu do míst, odkud jsme ji v minulosti odvedli

| autor: TZ MŽP ČR0

Na Šumavě začíná velký projekt obnovy mokřadů. Vrátí vodu do míst, odkud jsme ji v minulosti odved

„Je to důležitý projekt nejen pro Šumavu samotnou, ale i pro jiné regiony. Přesto, že se odvodněné plochy snažíme revitalizovat již dlouho, prakticky od konce 90 let, potřeba rychlejší nápravy škod výrazně stoupla hlavně v posledním období, kdy zažíváme velmi suché roky,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Projekt „LIFE for MIRES“, který lze volně přeložit jako „Život pro rašeliniště“, je podpořený z Evropského programu LIFE. Jedná se o velký přeshraniční projekt, na jehož řešení se spojili čtyři partneři - Správa Národního parku Šumava, Národní park Bavorský Les, organizace na ochranu přírody na německé straně Bund Naturschutz in Bayern e.V. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Celý název projektu zní „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese“.

„Během řešení projektu v letech 2018-2024 bude revitalizováno 2059 ha ploch s poškozeným vodním režimem, z nichž celkem 1672 ha tvoří mokřady a rašeliniště. Ve výsledku to znamená zablokování téměř 80 km odvodňovacích kanálů a obnovu 13 km drobných potůčků. Práce budou prováděny ručně nebo s využitím lehké techniky,“ vypočítává vedoucí projektu Iva Bufková.

„Fyzicky se začne s revitalizacemi už v druhé polovině příštího roku. Prvním revitalizovaným mokřadem budou rašelinné lesy poblíž Gerlovy Huti v západní části národního parku. Posledním pak rašeliniště Multerberg v nejvýchodnější části Šumavy v blízkosti Lipna. Jednou z největších odvodněných ploch, které projdou revitalizací, bude přes sto hektarů velké území pramenišť a mokřadů pod Zhůřím U Javorné,“ dodává Iva Bufková.

Cílem projektu je navrátit vodu do míst, která byla v minulosti odvodněna a zlepšit zadržování vody v krajině. To je také hlavním předpokladem pro záchranu cenných mokřadů a rašelinišť, které byly vysoušením v minulosti silně poškozeny. Taková jsou například v bavorských obcích Haidmühle a Philippsreuth, kde bude BUND Naturschutz v přímém sousedství zástavby revitalizovat tamní rašeliniště a mokřady.

„Díky práci s veřejností přiblíží projekt „LIFE for MIRES“ obyvatelům význam rašelinišť v jejich okolí. Celý projekt přispěje k dalšímu posílení takzvaného Zeleného pásu Evropy, ekologickému koridoru podél bývalé železné opony. Jsme proto také vděčni, že kromě Evropské unie podporuje projekt i Bavorský fond ochrany přírody," říká Karl Haberzettl, člen představenstva BUND Naturschutz.

V rámci nedávno dokončeného projektu LIFE+ bylo v Národním parku Bavorský les revitalizováno mnoho rašelinišť, rašelinných lesů a potoků. S důrazem na monitorování a vztahy s veřejností bude vývoj rašelinišť i nadále vědecky sledován a návštěvníkům bude různými způsoby přiblíženo důležité téma ochrany rašelinišť.

„Naše snahy vystihuje i motto celého projektu: „Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody“. Význam mokřadů pro zadržování vody a také důležitost jejich obnovy v krajině chceme dál předávat veřejnosti. Součástí projektu jsou proto i akce, kdy se lidé mohou do záchrany rašelinišť přímo zapojit nebo také dlouhodobý výukový program pro děti a studenty ve školách,“ doplňuje Iva Bufková.

Celkový rozpočet projektu, který je z 60 procent hrazen z dotačních fondů Evropské unie, dosahuje výše 5,8 milionů Euro, tedy zhruba 150 milionů korun. Zásadně se na projektu podílí přímo Ministerstvo životního prostředí, které kofinancuje tento projekt více než 1,6 milionů eur. Největší částku, celkem 4,8 milionů eur, proinvestuje Správa Národního parku Šumava, která na svém území zajišťuje revitalizaci největšího podílu mokřadních ploch.

„Je to pro nás nesmírně důležitý projekt, je to obrovský krok pro Šumavu. Ta je jako houba a jenom čeká, až se bude moci napít vody. Díky obnoveným mokřadům a rašeliništím se zvýší hladiny podzemních vod a voda se bude postupně uvolňovat do krajiny i do Vltavy, kterou sytí v průběhu roku.

Šumavská krajina se díky projektu opět vrátí do svého opravdu přirozeného stavu. Je to klíčový projekt MŽP pro boj se suchem, které v posledních letech eskaluje. V létě jsem založil Národní koalici pro boj se suchem, abychom se zabývali mimo jiné i konkrétními projekty, díky kterým vodu v krajině udržíme.

Tohle je jeden z nich. Desítky milionů korun, které do takovéto důležité realizace vložíme, považuji za rozumnou investici do budoucna, která se nám mnohonásobně vrátí,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP