1/2024

Na půdě NKÚ se diskutovalo o kvalitě ovzduší, odpadech i cirkulární ekonomice

| zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad0

Na půdě NKÚ se diskutovalo o kvalitě ovzduší, odpadech i cirkulární ekonomice

NKÚ se dlouhodobě zabývá audity v oblasti životního prostředí a touto konferencí nabídl platformu pro diskusi o aktuálních problémech. Pozval proto zástupce Ministerstva životního prostředí, senátory z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, zástupce agentury CENIA, odborníky na životní prostředí a právo z Univerzity Karlovy, Institutu cirkulární ekonomiky i samosprávy. Konference se zúčastnila i delegace ze slovenského NKÚ v čele s jeho předsedou Karolem Mitríkem.

První část konference se věnovala kvalitě ovzduší v ČR. Ředitel agentury CENIA popsal, jak se životní prostředí v ČR změnilo za posledních 25 let. Nabídl tak pohled na různé složky životního prostředí – ovzduší, vodu i hospodaření s odpady – a poukázal na to, co se podařilo za tuto dobu v ČR zlepšit a v čem nepostupujeme tak rychle, jak by bylo potřeba.

Michal Rampír z NKÚ pak představil výsledky kontroly 18/04 zaměřené na znečištění ovzduší, která ukázala, že se sice daří ČR naplňovat mezinárodní závazky, má ale problém s plněním svých vlastních nepřekročitelných hodnot emisí k roku 2020.

Legislativě v oblasti životního prostředí se věnoval prof. Milan Damohorský, vedoucí Katedry práva životního prostředí Univerzity Karlovy. Právo o životním prostředí a především pak ve vztahu k ovzduší je specifickou oblastí, ve které hrají významnou roli mezinárodní závazky i legislativa EU. Důležitá je podle něj i provázanost legislativy, která má chránit životní prostředí, s ostatními právními normami, ať už jde o stavebnictví, zemědělství nebo další oblasti.

O špatné kvalitě ovzduší v ČR a jejích příčinách na konferenci hovořili Lubomír Paroha a Jiří Morávek ze společnosti Ascend. Slabým místem je podle nich například práce s programovými nástroji ke zlepšování ovzduší, jejichž využití velmi závisí na zájmu samosprávy a ten je nízký. Také se podle nich v ČR nedostatečně řeší průmyslové a zemědělské zdroje znečištění na systémové úrovni.

Druhá část konference se věnovala cirkulární ekonomice a odpadovému hospodářství. Laura Mitroliosová z Institutu cirkulární ekonomiky představila přínosy cirkulární ekonomiky. Ta na rozdíl do ekonomiky lineární už na vstupu zvažuje možnost využití surovin, které nejsou primární, řeší jejich recyklovatelnost i využití výrobků poté, co doslouží.

Jan Maršák z Ministerstva životního prostředí představil strategii pro cirkulární ekonomiku v ČR. Věnoval se také evropským směrnicím o odpadech a také evropské strategii pro plasty. Ta se zaměřuje na nakládání s plasty v dlouhodobém horizontu i na pravidla pro používání jednorázových plastů. Materiálové i energetické využití odpadů je v ČR pod průměrem EU. Skládkuje se zde ročně 5,7 milionu tun komunálního odpadu a to by měla nová strategie ČR zlepšit. Nejsilnějším nástrojem pro podporu cirkulární ekonomiky je pak zákon o odpadech, jehož novela je už v legislativním procesu.

Jak konkrétně se uplatňuje cirkulární ekonomika v praxi na komunální úrovni, na konferenci představili místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová a Martin Vaněček z Magistrátu města Brna.

Foto: NKÚ

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP