2/2023

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

| autor: MPO0

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí.

Látky nově zařazené do KS a jejich klasifikace:

  1. 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A, BPA) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7): BPA je již zahrnut do KS jako látka toxická pro reprodukci a jako endokrinní disruptor pro lidské zdraví. Německo navrhlo doplnit další vlastnost – endokrinní disruptor (ED) pro životní prostředí;
  2. chrysene (EC 205-923-4, CAS 218-01-9): návrh předložilo Německo, látka je klasifikována jako karcinogenní, PBT a vPvB;
  3. benz[a]anthracene (EC 200-280-6, CAS 56-55-3): návrh předložilo Německo, látka je klasifikována jako karcinogenní, PBT a vPvB;
  4. cadmium nitrate (EC 233-710-6, CAS 10325-94-7)
  5. cadmium hydroxide (EC 244-168-5, CAS 21041-95-2)
  6. cadmium carbonate (EC 208-168-9, CAS 513-78-0)

Návrh na zařazení tří sloučenin kadmia předložilo Švédsko, látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro specifické cílové orgány po opakované expozici (článek 57f – lidské zdraví);

  1. “Dechlorane Plus”TM (EC -, CAS -): návrh předložiloSpojené Království, látka je vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB);
  2. reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ?0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (EC -, CAS -): návrh předložilo Rakousko, endokrinní disruptor pro životní prostředí.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 181 SVHC látek, z nichž 43 látek již bylo zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům.

Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP