Reklama

29. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: INISOFT, s.r.o.

Na co všechno nezapomenout při ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 v ISPOP!

V minulém příspěvku jsme glosovali, že konec roku je na dohled a ptali jsme se Vás, jak jste připraveni na blížící se ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 do elektronického systému ISPOP a zda víte o všech novinkách, které budou mít vliv na správné podání hlášení.

Pojďme si tedy zrekapitulovat, na co všechno si dát pozor a na co nezapomenout při tvorbě hlášení a to nejen v kontextu legislativních změn, které nám rok 2016 přinesl.

Jaké jsou ohlašovací limity a kam hlášení podávám?

Původce odpadů je povinen zaslat do 15. února 2017 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi. Ohlašovací povinnost vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a producenti odpadů jsou povinni své ohlašovací povinnosti plnit v případě, že produkují nebo nakládají s více než:

  • 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok

nebo

  • 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok 

Oprávněná osoba, která v roce 2016 nakládala s odpady (bez ohledu na jejich množství), je povinna rovněž podat hlášení do 15. února 2017.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se zasílá do elektronického systému ISPOP.

Co je elektronický systém ISPOP?

Je to systém, který umožňuje příjem a zpracování vybraných hlášení z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

Poskytuje nástroje pro tvorbu hlášení – elektronické PDF formuláře, přijímá a eviduje hlášení, která odpovídají datovým standardům. Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (dále CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Každý, kdo chce do systému ISPOP zaslat hlášení, musí být v něm nejprve zaregistrován.

Jak se v ISPOP registrovat?

Registrace se provádí pomocí PDF formuláře (musíte mít nainstalovaný Acrobat Reader minimálně ve verzi 10). Vyplněný formulář lze zaslat on-line nebo přes Datovou schránku. Při chybném zadání e-mailové adresy je nutné provést novou registraci. Registrace je platná stále a není třeba ji obnovovat. ISPOP umožňuje i opětovné zaslání zapomenutého hesla.

Registrace subjektu prováděna on-line musí být elektronicky podepsaná nebo se musí autorizovat zasláním listinného potvrzení na adresu CENIA. Potvrzení obdržíte automaticky na e-mail uvedený v registračním formuláři.Stačí jej vytisknout, podepsat a odeslat poštou.

Registraci subjektu a podání hlášení v systému ISPOP může za subjekt (zmocnitele) provést také zmocněnec. Zmocněnec se musí do systému ISPOP rovněž zaregistrovat. Podmínkou je doložení plné moci zmocněncem (vzor plné moci naleznete zde).

Plná moc musí být zaslána v elektronické podobě (konverze dokumentu je možná přes CZECHPOINT). Od 1. 9. 2016 lze vkládání plných mocí pouze prostřednictvím ISPOP.

Upozornění: Zaslané plné moci jiným způsobem (DS ISPOP, DS CENIA, poštou) nebudou zpracovány – nedojde k vytvoření vazby mezi zmocněncem a zmocnitelem v ISPOP.

Jak podat hlášení?

Každé první podání hlášení za příslušnou provozovnu v daném roce se označuje jako řádné hlášení. Opravné hlášení je nutné označit při odeslání jako doplněné hlášení. Při opravě se vždy zasílá celé hlášení včetně provedených změn.

Zároveň se u doplněného hlášení musí uvést evidenční číslo původního řádného hlášení, které se opravuje. Evidenční číslo je možné zjistit v přehledu podaných hlášení v systému ISPOP (v menu Můj účet).

Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

  1. Zasláním do systému ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372