1/2022

MŽP zveřejnilo metodiku pro stanovení složení SKO a oddělených složek KO

| autor: redakce| zdroj: MŽP0

mulltonnen-3979757_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo životního prostředí připravilo v rámci projektu TAČR (TIRSMZP719) novou Metodiku pro stanovení složení směsného komunálního odpadu (SKO) a odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu (KO).

Metodika umožňuje získání a statistické zpracování údajů o složení komunálního odpadu. Metodika popisuje obecný, jednotný a závazný postup poskytovaný MŽP. Je důrazně doporučeno ji používat i pro terénní šetření k získání údajů o složení odděleně soustřeďovaných KO.

Účelem metodiky je stanovení postupů, které umožňují srovnatelnost a opakovatelnost výsledků terénních průzkumů zaměřených na stanovení složení odpadu. Určena je pro všechny subjekty, které mají povinnost nebo úmysl zjistit složení odpadu. Výsledky mají sloužit k hodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky nebo krajských Plánů odpadového hospodářství, pro rozhodování a plánování o způsobu nakládání s SKO a KO zejména na národní úrovni.

Cílem zpracování metodiky bylo získání národního nástroje srovnatelného s obdobnými nástroji pro sledování složení SKO v jiných zemích EU. Metodika byla připravena pro potřebu státní správy a upravuje postup při stanovení složení SKO. Postup stanovený metodikou pro získávání informací o složení SKO je zárukou, že informace získané při terénním průzkumu v různých místech a různými osobami mají srovnatelnou vypovídací úroveň.

Takto získané informace jsou použitelné pro statistické zpracování. V souladu s metodikou získané informace jsou relevantním podkladem k řízení odpadového hospodářství. Metodiku je důrazně doporučeno používat i pro terénní šetření zaměřené na získání informací o složení odděleně soustřeďovaných KO.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO