1/2024

MŽP zveřejnilo metodický návod k multikomoditnímu sběru odpadů a příjmu na třídící, dotřiďovací linku

| autor: redakce| zdroj: MŽP0

IMG_8814
zdroj: sako.cz

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP vydal metodický návod k zajištění jednotného vedení průběžné evidence odpadů a plnění ohlašovacích povinností v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v rámci obecního systému a příjmu multikomodity na třídící / dotřiďovací linku.

Účelem metodického návodu je dosáhnout správného zařazení odpadů a jejich evidence ze strany obce a provozovatele zařízení určeného pro nakládání s odpady, které provede dotřídění odpadů (dále „třídící linka“) podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen „Katalog odpadů“) a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“).

Obec a provozovatel zařízení (třídící linka) jsou podle zákona o odpadech povinni vést průběžnou evidenci odpadů. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh odpadu. Způsob vedení evidence a rozsah stanovuje vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence kromě jiného obsahuje údaj o druhu, kategorii a množství odpadu. Při periodickém svozu komunálního odpadu je podle vyhlášky dostačující, pokud je průběžná evidence vedena v měsíčním intervalu.

Evidence v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v obci a příjmu na třídící / dotřiďovací linku

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA