2/2023

MŽP zveřejnilo metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů

| autor: redakce0

51095593162_3b8beb0882_c.jpg
zdroj: flickr.com

Tento týden Ministerstvo životního prostředí vydalo novou metodiku, poskytující podporu provozovatelům a povolujícím úřadům při identifikaci procesů, které lze považovat za chemickou recyklaci, a následně je navést na příslušné povolovací procesy a upozornit na jejich případná úskalí.

Chemická recyklace je specifický postup zpracování odpadů, který využívá chemické reakce a procesy k rozkladu, transformaci nebo regeneraci znečištěných nebo nepoužitelných materiálů zpět na užitečné suroviny nebo produkty. Tím se umožňuje obnovit cenné látky a suroviny, které by jinak byly ztraceny nebo končily jako odpady, a současně se snižuje zátěž na životní prostředí,“ uvádí MŽP v metodickém dokumentu.

Jelikož není chemická recyklace v žádném legislativním dokumentu formálně definována, pro účely metodiky je pojem chápán následovně:

  • Vstupem je vždy odpad podle legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
  • Transformace probíhá pomocí chemických procesů, jak jsou explicitně či implicitně popsány či uvedeny v legislativě technické ochrany životního prostředí. Příkladem mohou být depolymerizace, pyrolýza, zplyňování, využití plazmy, případně rozpouštění (viz podrobnosti v dílčích kapitolách).
  • Pojem recyklace je definován v zákoně o odpadech (tj. nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál).
  • Žádoucím primárním výstupem chemické recyklace je látka, směs nebo předmět v souladu s nařízením REACH a CLP.

S provozem zařízení pro chemickou recyklaci je nicméně spojena řada činností, které podle ministerstva nemusí splňovat uvedenou definici, ale nelze je od problematiky oddělit. Jedná se např. o energetické využití plynů vzniklých v recyklační jednotce, nakládání se sekundárními či nežádoucími výstupy recyklačního procesu atd.

I těmto oblastem se metodický dokument věnuje, kromě toho vymezuje dotčená zařízení a podává informace o povolovacích a posuzovacích procesech.

Metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP