1/2024

MŽP vysvětluje, jak podle nového zákona o odpadech uplatnit třídící slevu

| zdroj: MŽP0

Odpady z obalů: Obce mohou mít na výběr. Na co se tedy čeká?

Zajímá vás, jak funguje tzv. třídící sleva, jak ji obce mohou uplatnit a do kdy to bude možné? Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo deset nejčastějších otázek a odpovědí o jejím využívání.

  1. Podle jakého ustanovení zákona o odpadech obec může slevu uplatnit?

Obec může na základě přechodného ustanovení v § 157 nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) v případě odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné odpady, při jejich uložení na skládku uplatnit u provozovatele skládky nárok na tzv. „slevu“ - tedy zařazení těchto odpadů do dílčího základu za komunální odpady, u nějž výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu odpadu. Nejedná se o zařazení do základu pro zbytkový odpad, ale o samostatný dílčí základ vymezený přechodným ustanovením.

2. Jak má obec postupovat v případě, že chce slevu čerpat?

Obec musí provozovateli skládky oznámit, že využívá možnosti uplatnit „slevu“, případně k tomu může zmocnit provozovatele zařízení ke sběru odpadů, který ji zajišťuje svoz odpadů. Pokud obec slevu neuplatní, zařadí provozovatel skládky odpady do dílčího základu za ukládání využitelných odpadů.

3. Na jaké množství odpadů se třídící sleva vztahuje v roce 2021?

Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku odpadů. Obec s 1000 obyvateli tedy může uložit 200 000 kg (tj. 200 tun) odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t.

Údaje pro jednotlivé roky udává tabulka v příloze č. 12 nového zákona o odpadech.

4. Do jakého roku se bude moci sleva uplatňovat?

Do roku 2029.

5. Podle čeho obec zjistí počet obyvatel, který lze použít pro výpočet slevy?

Pro výpočet množství odpadů, na které bude moci obec uplatnit „slevu“ v roce 2021, je rozhodný počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.

6. Lze uplatnit slevu pouze u jednoho provozovatele skládky?

Obec může uplatnit slevu u více provozovatelů skládek, nicméně vždy musí těmto provozovatelům nahlásit rozhodné údaje pro uplatnění slevy.

7. Jak se postupuje v okamžiku překročení množství odpadu, které může být uloženo se slevou?

Od okamžiku uložení množství odpadů, na které může být uplatněna „sleva“, se tyto odpady zahrnou do dílčího základu za ukládání využitelných odpadů na skládku, jehož sazba v roce 2021 činí 800 Kč za tunu odpadu. Pokud je při předání odpadu na skládku dosaženo hranice „slevy“, použije se dílčí základ za ukládání využitelných odpadů pouze na tu část odpadů, která přesáhla hranici slevy.

8. Je nutné hlásit uplatnění slevy okamžitě od 1. 1. 2021?

Ne, zákon o odpadech neuvádí, že se musí obec k čerpání slevy přihlásit hned od 1. 1. 2021, ale lze předpokládat, že to bude nejčastější případ. Z praktického hlediska je nejvhodnější oznámit uplatnění slevy před prvním placením poplatku provozovateli skládky. Na základě dohody s provozovatelem skládky se může jednat i o pozdější termíny, nejzazší termín je samozřejmě do doby podání poplatkového hlášení provozovatelem skládky.

9. Pokud obec nevyužije v daném roce celkové množství odpadů, které je ve slevě uplatnitelné, převádí se toto množství do dalšího roku?

Nevyužitá část slevy se žádným způsobem nepřevádí do dalšího kalendářního roku. V dalším kalendářním roce bude moci být sleva uplatněna na množství stanovené pro daný rok v příloze č. 12 zákona o odpadech.

10. Jak to bude s poskytnutím slevy za odpad pocházející z obcí, který na skládku doveze třetí osoba, např. technické služby, které v obci vyhrály výběrové řízení a mají s obcí uzavřenou smlouvu. Jaký doklad musí tyto technické služby provozovateli skládky poskytnout, aby měly jako třetí osoba nárok na slevu, kterou poté přenesou na obec?

Technické služby nejsou poplatníkem podle nového zákona o odpadech. Poplatníkem je obec, jejíž odpad technické služby na skládku předaly. Technické služby musí informovat, že ukládají odpad obce. Obec může zmocnit technické služby, aby za ni prováděly placení poplatku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA