1/2021

MŽP podpoří ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu

| autor: SFŽP0

MŽP podpoří ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu

Na likvidaci těchto nebezpečných látek je připraveno celkem 2,5 milionů korun. Žádosti je možné podávat od 1. února do 28. dubna 2017.

Cílem aktuální výzvy je zefektivnit zneškodnění látek ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které již nemají své další využití. O finanční podporu mohou žádat právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití [2]. Díky nově vyhlášené výzvě dojde k ekologickému odstranění halonů, které jsou bez užitku skladovány.

Výše podpory činí 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky, která nepochází ze zařízení podléhající zpětnému odběru elektroodpadu. Zároveň platí, že započteny mohou být pouze látky zlikvidované v období od 21. 12. 2016 do 31. 12. 2021.

Dokumenty k výzvě č. 15/2016

Poznámky:
[1] Halony - organické sloučeniny, které mají největší potenciál poškození ozonové vrstvy. Kromě jiných halogenů (chlóru, fluoru) obsahují také brom.
[2] Certifikaci dle § 10 odst. 2 písm. h) zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace