Reklama

5. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MŽP

MŽP: Podklady k prodloužené Rudné nenaplňují zákonné požadavky

Ministerstvo životního prostředí vrátilo Ředitelství silnic a dálnic dokumentaci týkající se posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,90“.

ŘSD totiž už od počátku stavbu špatně označilo jako běžnou komunikaci I. třídy, přičemž pro toto zařazení neexistují zákonné argumenty. Běžné komunikace 1. třídy se posuzují dle zákona EIA na krajských úřadech. ŘSD tak původně předložilo podklady k posouzení na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Krajský úřad v rámci řízení dospěl k názoru, že komunikace měla být správně označena jako silnice I. třídy určená pro motorová vozidla, které se dle zákona EIA posuzují na MŽP, a posouzení EIA tak musí být provedeno právě ministerstvem. Krajský úřad proto postoupil veškeré podklady na MŽP.

Novému posouzení samozřejmě musí odpovídat podklady, ty však kvůli původně chybné klasifikaci komunikace ze strany ŘSD nyní nenaplňují zákonné požadavky. MŽP tak bylo donuceno tento týden podklady ŘSD vrátit a požádat jej o uvedení podkladů do souladu se zákonem. Až poté může MŽP zahájit standardní posuzování v rámci procesu EIA.

„Celou situaci považujeme za velice nešťastnou. Jsme připraveni proces EIA maximálně urychlit, nicméně bez řádných podkladů naplňujících požadavky zákona není možné proces zahájit,“ doplňuje ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP Evžen Doležal.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372