1/2021

MŽP nabízí 12 milionů českým partnerům v programu LIFE 2014 - 2019

| zdroj: MŽP0

sunset-850873_640.jpg
zdroj: pixabay

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE. Výzva LIFE Partner je určena partnerům hlavních příjemců v tradičních projektech, které získaly podporu ve výzvách Evropské komise v letech 2014-2019 a jsou v současnosti v realizaci.

„Čeští žadatelé v pozici projektového partnera měli doposud jen malé možnosti ucházet se o podporu z národních zdrojů. To se touto výzvou mění. Nejen, že pomůžeme českým institucím a organizacím usnadnit realizaci projektů s evropským přesahem, ale zároveň je motivujeme k přípravě a podávání dalších projektů LIFE, které významně přispívají k naplňování cílů české environmentální a klimatické politiky“, říká Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Podpora s celkovou alokací 12 milionů korun je určena pro spolufinancování partnera tradičního projektu realizovaného v podprogramu Životní prostředí nebo podprogramu Klima. Výše podpory udělené žadateli v rámci této výzvy činí max. 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu připadajících na rozpočet partnera v projektu a zároveň ne více než 750 000 Kč.

O podporu na spolufinancování výdajů mohou žádat partneři projektů financovaných na základě grantové dohody v rámci programu LIFE, které jsou ke dni vyhlášení výzvy v realizaci a ukončení projektu není plánované dříve než na konci listopadu roku 2021. Žadatelé se také musí aktivně podílet na realizaci projektu a vkládat do rozpočtu projektu vlastní finanční příspěvek.

Program LIFE byl zahájen v roce 1992 a je jediným finančním nástrojem Evropské unie zaměřeným výlučně na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Hraje proto klíčovou roli při podpoře provádění právních předpisů a politik EU v těchto oblastech spolufinancováním projektů s přidanou hodnotou pro evropské zájmy.

V programovém období 2021-2027 budou podporovány projekty ve čtyřech podprogramech:

  • Příroda a biologická rozmanitost
  • Oběhové hospodářství a kvalita života
  • Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně
  • Přechod na čistou energii

Evropský parlament přijal nové nařízení o programu LIFE na konci dubna 2021. Na jeho základě bude připraven víceletý pracovní program na léta 2021-2024 a výzvy pro nové projekty.

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz.

Další informace jsou dostupné na stránce programu LIFE v sekci Dokumenty.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo