Reklama

5. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: ECHA, překlad Ekotox

MSP čelí finančním problémům při registraci podle nařízení REACH

Nedávná studie o segmentaci trhu malých a středních podniků (MSP) potvrzuje nejistotu týkající se záměrů MSP zaregistrovat své látky do 31. května 2018. Zdá se, že hlavní překážkou jsou náklady na údaje potřebné pro registraci.

Studie, kterou vypracovala ECHA, shromáždila informace o struktuře trhu MSP, zejména pro marketing nedávno spuštěných cloudových služeb agentury ECHA, které dávají MSP online přístup k aplikaci IUCLID.

Rovněž shromáždila informace o záměrech malých a středních podniků zaregistrovat výrobky do posledního termínu pro registraci 31. května 2018 a analyzovala problémy, kterým čelí tyto menší společnosti v procesu registrace. Poskytuje i doporučení, jak přesvědčit MSP, aby využívaly služby cloudových služeb agentury ECHA a benefitovaly z nich.

Byly představeny tři typy tržních segmentů pro MSP založené na úloze MSP v rámci REACH a na jejich postojích k registraci:

  • Výrobci výrobků a dodavatelé, kteří vyrábějí a dovážejí látky a mají přímé registrační povinnosti. Tento segment je dále rozdělen na společnosti, které dobře chápou REACH a vyčlenily zdroje na registraci; společnosti, které si nejsou jisté, zda se musí zaregistrovat nebo ne; a MSP, které se obávají ztráty svých podniků, protože si nemohou dovolit registraci.
  • Poradci, kteří pomáhají a usměrňují první segment.
  • Odborníci, kteří jsou buď poskytovateli služeb nebo vlastními odborníky.

Mezi těmito segmenty je klíčové zjištění, že zatímco většina MSP (95% respondentů) si je vědoma svých povinností, značný počet bojuje s vysokými náklady na registraci, zejména s náklady na přístupové listy (letters of access) a náklady na účast ve Fóru pro výměnu informací (SIEF).

Výsledkem je, že část společností racionalizuje svá portfolia látek a hledá alternativní řešení, například přezkoumání jejich objemu výroby a objemu dovozu pod hranicí jedné tuny za rok, která spouští registrační povinnosti.

Pokud jde o ECHA Cloud Services, agentura ECHA bude muset pečlivě zvážit, jak zlepšit vnímání zúčastněných stran, pokud jde o soukromí a bezpečnost služby.

Studie navrhují opatření pro agenturu ECHA, členské státy a Evropskou komisi na pomoc při registraci MSP do termínu do roku 2018 a na předcházení negativnímu dopadu jejich neúspěchu na evropskou konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Tyto akce zahrnují například mobilizaci zdrojů na podporu malých a středních podniků v jejich registračních povinnostech a pomoc malým a středním podnikům, aby zvládaly náklady spojené s účastí v SIEF. Také doporučuje, aby informace o financování byly snáze dostupné. Úplný seznam návrhů naleznete na konci souhrnného shrnutí.

Agentura ECHA již začala zkoumat řešení, které by mohly zlepšit situaci pro MSP, jenž se zatím trápí, a diskutuje s Komisí a různými zainteresovanými stranami z odvětví, které jsou součástí ředitelské skupiny kontaktů (Directors 'Contact Group).

Tato skupina byla zřízena v roce 2010 s cílem sledovat celkovou připravenost společností a identifikovat a vyřešit problémy, které se týkají registrace podle nařízení REACH.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372