1/2024

MSP čelí finančním problémům při registraci podle nařízení REACH

| autor: ECHA, překlad Ekotox0

MSP čelí finančním problémům při registraci podle nařízení REACH

Studie, kterou vypracovala ECHA, shromáždila informace o struktuře trhu MSP, zejména pro marketing nedávno spuštěných cloudových služeb agentury ECHA, které dávají MSP online přístup k aplikaci IUCLID.

Rovněž shromáždila informace o záměrech malých a středních podniků zaregistrovat výrobky do posledního termínu pro registraci 31. května 2018 a analyzovala problémy, kterým čelí tyto menší společnosti v procesu registrace. Poskytuje i doporučení, jak přesvědčit MSP, aby využívaly služby cloudových služeb agentury ECHA a benefitovaly z nich.

Byly představeny tři typy tržních segmentů pro MSP založené na úloze MSP v rámci REACH a na jejich postojích k registraci:

  • Výrobci výrobků a dodavatelé, kteří vyrábějí a dovážejí látky a mají přímé registrační povinnosti. Tento segment je dále rozdělen na společnosti, které dobře chápou REACH a vyčlenily zdroje na registraci; společnosti, které si nejsou jisté, zda se musí zaregistrovat nebo ne; a MSP, které se obávají ztráty svých podniků, protože si nemohou dovolit registraci.
  • Poradci, kteří pomáhají a usměrňují první segment.
  • Odborníci, kteří jsou buď poskytovateli služeb nebo vlastními odborníky.

Mezi těmito segmenty je klíčové zjištění, že zatímco většina MSP (95% respondentů) si je vědoma svých povinností, značný počet bojuje s vysokými náklady na registraci, zejména s náklady na přístupové listy (letters of access) a náklady na účast ve Fóru pro výměnu informací (SIEF).

Výsledkem je, že část společností racionalizuje svá portfolia látek a hledá alternativní řešení, například přezkoumání jejich objemu výroby a objemu dovozu pod hranicí jedné tuny za rok, která spouští registrační povinnosti.

Pokud jde o ECHA Cloud Services, agentura ECHA bude muset pečlivě zvážit, jak zlepšit vnímání zúčastněných stran, pokud jde o soukromí a bezpečnost služby.

Studie navrhují opatření pro agenturu ECHA, členské státy a Evropskou komisi na pomoc při registraci MSP do termínu do roku 2018 a na předcházení negativnímu dopadu jejich neúspěchu na evropskou konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Tyto akce zahrnují například mobilizaci zdrojů na podporu malých a středních podniků v jejich registračních povinnostech a pomoc malým a středním podnikům, aby zvládaly náklady spojené s účastí v SIEF. Také doporučuje, aby informace o financování byly snáze dostupné. Úplný seznam návrhů naleznete na konci souhrnného shrnutí.

Agentura ECHA již začala zkoumat řešení, které by mohly zlepšit situaci pro MSP, jenž se zatím trápí, a diskutuje s Komisí a různými zainteresovanými stranami z odvětví, které jsou součástí ředitelské skupiny kontaktů (Directors 'Contact Group).

Tato skupina byla zřízena v roce 2010 s cílem sledovat celkovou připravenost společností a identifikovat a vyřešit problémy, které se týkají registrace podle nařízení REACH.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP