1/2024

MPO vyhlašuje první výzvu na podporu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

| zdroj: MPO0

smart-home-3317442_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo další opatření na pomoc s dekarbonizací české energetiky a vypisuje aukce na provozní podporu výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2024.

Celkový předpokládaný rozpočet notifikované podpory (zahrnující jak podporu formou zeleného bonusu na elektřinu, tak podporu aukčního bonusu) dle notifikačního rozhodnutí Evropské komise je stanoven na 75 miliard Kč po dobu 15leté životnosti zařízení, na které se vztahuje podpora.

„Tato podpora je klíčová pro dekarbonizaci českého teplárenství a navazuje na naše úspěšné úsilí zajistit její schválení ze strany Evropské komise,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Výzvy budou vyhlašovány v průběhu roku 2024 a 2025 s cílem podpořit zařízení na výrobu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem 3 090 MW, což pomůže nahradit uhelné zdroje.“

Předmětem aukce je podpora elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW v nových nebo modernizovaných výrobnách elektřiny. Celková hodnota soutěženého instalovaného elektrického výkonu v této aukci je stanovena na hodnotu 1 280 MWe.

Druhem podporovaného paliva je biomasa, bioplyn a důlní plyn. V případě zemního plynu musí být splněny podmínky, které zajišťují, že projekt bude schopen nahradit zemní plyn obnovitelnými nebo nízkouhlíkovými plyny, do roku 2050.

Maximální termín uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo dokončení modernizace výrobny elektřiny v této výzvě je stanoven do 31. prosince 2029.

Maximální výše referenční aukční ceny, ze které se následně stanovuje aukční bonus, je uvedena ve výzvě. Úspěšné nabídky budou mít právo čerpat aukční bonus po dobu 15 let od uvedení výrobny do provozu nebo dokončení její modernizace, pokud bude hodinová cena vyšší než vysoutěžená referenční aukční cena, tak výrobce rozdíl vrací.

První výzva pro rok 2024 k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je zveřejněna a vyhlášena od 2. 7. 2024. Lhůta pro podávání nabídek bude zahájena 17. 7. 2024 a příjem nabídek bude ukončen 20. 9. 2024.

Podrobnosti k výzvě jsou na webu MPO.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA