1/2024

MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie

| zdroj: MPO0

light-bulb-2631864_640.jpg
zdroj: Pixabay

Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a tedy opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. To je cílem VI. výzvy programu podpory Úspory energie z OP PIK, kterou vyhlásilo MPO.

Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 1 000 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 11. 2020 do 30. 4. 2021.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 38, 40 a 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Dále došlo ke sjednocení míry podpory na zpracování energetického posudků, projektové dokumentace stavby (náklady na přípravu projektu) a realizaci výběrového řízení v režimu de minimis s mírou podpory na investiční dotace v režimu č. 651/2014.

Na základě poptávky po investičních dotací v rámci IV. a V. výzvy lze konstatovat, že se naplnila očekávání, se kterými tyto výzvy byla vyhlášeny, a to že se ze strany podnikatelských subjektů zvýší poptávka po realizaci projektů úspor energie oproti předchozím výzvám. Z tohoto důvodu výběrová kritéria VI. Výzvy programu Úspory energie zůstaly stejné jako ve IV. a V. výzvě.

Některé specifické podmínky byly modifikovány vzhledem na aktualizaci směrnice o energetické účinnosti 2018/2002/ES a jiné související legislativy a dále na základě zkušeností z implementace předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery.

MPO věří, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů úspor energie a realizované úspory v KSE co nejvíce přispějí k naplnění cíle úspor podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a přispějí tak k efektivnějšímu nakládání s energiemi.

S ohledem na stále neukončené připomínkování Pokynů pro žadatele při využití metody EPC v programu Úspory energie (OP PIK) MPO informuje, že vyhlášení/zahájení příjmu žádosti VI. výzvy Úspory energie s EPC, číslo 01_20_371, se posouvá na 8. prosince 2020.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA