1/2022

MPO: Jaké zákony se změní s Novým rokem

| zdroj: MPO0

pexels-towfiqu-barbhuiya-8693379.jpg
zdroj: pexels

Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejnilo stručný přehled změn legislativy v gesci ministerstva od 1. ledna 2022.

Zákon o podporovaných zdrojích energie (POZE) - převážná část novely zákona o podporovaných zdrojích energie nabývá účinnosti 1. 1. 2022, zbytek 1. 1. 2023.

Počítá s tím, že:

Vláda bude moci mimo jiné.:

 • stanovit maximální výši podpory středních a větších zdrojů energie na základě cen vysoutěžených v energetických aukcích
 • umožnit využívat zelený hodinový bonus pro menší zdroje
 • zavést opatření, díky kterým se udrží v provozu současně energeticky efektivní výrobny elektřiny a tepla aj.

To vše se záměrem:

Výše uvedené nástroje bude moci vláda aktivovat každoročním nařízením podle toho, jak se budou plnit cíle rozpracované ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu.

ČR bude ověřovat přiměřenost provozní podpory, kterou poskytuje na OZE. Zavazuje ji k tomu rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem EU. Uvedená evropská rozhodnutí musí ČR jako členský stát EU zavést (transponovat) do národní legislativy, což je právě další cíl této novely zákona o POZE.


Nařízení vlády č. 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022

 • Stanoví, že dotace ze státního rozpočtu na současné zdroje v provozu zůstávají na úrovni 27 mld. Kč.
 • Znamená to zachování nebo dokonce snížení poplatku za podporované obnovitelné zdroje energie, které je nutné vybrat od zákazníků.

Nařízení vlády č. 368/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.

 • Propuštění zaměstnanci subjektů, které těží uhlí nebo uran, budou moct dostat příspěvek ve výši 8 000 Kč (zaměstnanci, kteří převážně pracovali v podzemí hlubinného dolu) nebo 5 300 Kč (zaměstnanci, kteří převážně pracovali mimo podzemí hlubinného dolu).
 • Příspěvek dostanou za 3 měsíce, pokud jejich pracovní poměr trval méně než 5 let nebo po dobu 6 měsíců, pokud pracovní poměr trval alespoň 5 let.
 • Nejdelší doba poskytování příspěvku je 60 měsíců, odvíjí se od odpracovaných let a věku zaměstnance.
 • Příspěvek se týká zaměstnanců těch subjektů, které jsou v daném nařízení vlády konkrétně uvedeny.

Většina zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 • Implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, která stanovuje evropský kodex pro elektronické komunikace do vnitrostátního právního řádu.
 • Zajišťuje rovné podmínky pro účastníky trhu, posiluje ochranu spotřebitele a jednotné uplatňování pravidel s cílem usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácí balíček služeb

Zákon 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

 • Počítá s možností - kvůli výstavbě a provozu nových jaderných zdrojů - uzavřít s investorem smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny.
 • Investorem se myslí výrobce elektřiny na území ČR. Nízkouhlíkovou výrobnou pak výrobna s jaderným reaktorem, která je připojená do elektrizační soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 MW po roce 2030.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO