Reklama

22. 2. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Monopolní EKO-KOM není efektivní, tvrdí Analýza

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v únoru zveřejnila Analýzu "Hospodářsko-politické konsekvence uplatňování administrativního monpolu při nakládání s obalovými odpady v České republice"

Analýza velmi podrobně vysvětluje nebezpečí monopolu. Říká, kde přesně dochází k neefektivním mechanismům, v kterých částech zákona o obalech jsou obrovské překážky pro vstup dalších subjektů na trh, upozorňuje na tlak monopolní AOS na regulátora (v tomto případě MŽP) a popisuje chování stávající jediné AOS na trhu v případech pokusů jiných zájemců o vstup.

Analýza rovněž zmiňuje příklady ze zahraničí. Zaměřuje se na poměřování našeho systému s německým, rakouským a systémem Belgie s tím, že jde do jednotlivých obalových materiálů. Podrobně se věnuje ekonomickým ukazatelům.

Dokument se v neposlední řadě věnuje druhotným surovinám. Jejich cena je důležitou zprávou pro všechny aktéry trhu, kterým dává signál o změně struktury nákladů a výnosů pro účely jejich vlastního ekonomického rozhodování.

Analýzu si můžete v plném znění prostudovat ZDE

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372