1/2021

Monitoring průmyslové ekologie | 30. 10. - 5. 11. 2021

| autor: redakce0

Monitoring
zdroj: Pixabay

Služba pro předplatitele.

MONITORING 30. 10. - 1. 11. 2021

Věda:

Boj se zákeřným virem: Vědci testují látku proti klíšťové encefalitidě
| Vedavyzkum.cz |
Před klíšťaty je potřeba mít se na pozoru po celý rok. Pokud je teplo, jsou aktivní i v zimě. Klíšťová encefalitida může být pro člověka fatální. Nemoci by mohlo nově zabránit odhalení nakaženého parazita v laboratoři a včasné podání protilátky.

Open Science Podcast
| Vedavyzkum.cz |
„Tématu Open Science se v budoucnu nevyhne žádný student či vědec, bude to nedílnou součástí vědy,“ říká Miriam Vojtíšková, koordinátorka Open Access na Fakultě humanitních studií UK (FHS UK) a jedna z tvůrkyň Open Science Podcastu, který si klade za cíl edukovat i vysvětlovat tuto problematiku studentům, vědcům i široké veřejnosti.

Technika:

Létající roboti z ČVUT na EXPO v Dubaji
| Vedavyzkum.cz |
Návštěvníci světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji si v rámci rotační expozice s názvem Robot's 100th Birthday od 23. října do 14. listopadu 2021 mohou prohlédnout celkem šest dronů reprezentujících různé robotické projekty. Vzdušní roboti z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT tak v českém pavilonu připomenou sto let od momentu, kdy ve hře Karla Čapka R.U.R. poprvé zaznělo slovo „robot“.

Energie:

Plynovodem Jamal přestal téct ruský plyn na západ, Česko to neovlivní
| Seznamzpravy.cz |
Dodávky ruského plynu přes plynovod Jamal směrem na západ se dnes zastavily, vyplývá z dat společnosti Gascade. Ruská plynárenská společnost Gazprom později uvedla, že závazky vůči svým zákazníkům v Evropě plní.

Energetická chudoba čeká stovky tisíc lidí. Nebudou to jen nejchudší, varuje ekonom
| Zprávy.aktuálne.cz |
Každá desátá domácnost v Česku vydává zhruba 45 procent svých příjmů na bydlení, tedy nájem a energie. Když teď přijde zdražení plynu a elektřiny nejméně o desítky procent, spolknou výdaje za bydlení u této skupiny lidí více než polovinu jejich příjmů. Ekonom Filip Pertold, výzkumný pracovník think‑tanku Idea při Cerge‑Ei, pro týdeník Ekonom vysvětlil, že taková situace je naprosto neudržitelná.

Orlen Unipetrol investuje do vodíku, Penny pokrývá střechy fotovoltaikou
| e15.cz |
Snižování dopadů na životní prostředí řeší tuzemské podniky kreativně. Řeč je například o vodíku jako palivu, udržitelnosti výstavby budov nebo o digitálním odpadovém tržišti. „Trend je jasně dán a ekonomicky začíná fungovat. Na vyšší instalovanou kapacitu v obnovitelných zdrojích stačí vynakládat stále méně peněz,“ uvedla manažerka týmu energetiky společnosti EY Martina Hlavsová na odborné konferenci deníku E15 o udržitelnosti konané 26. října.

Havlíček jedná s ERÚ o možném stanovení stropu záloh pro klienty v režimu DPI
| Oenergetice.cz |
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) jedná s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) o možném stanovení stropu zálohových faktur pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Havlíček dnes ČTK napsal, že tím chce pomoci ohroženým rodinám. Jednání bez dalších podrobností potvrdil mluvčí úřadu Michal Kebort. Vyjádření dodavatelů poslední instance ČTK shání.

Energetické koncepce zelených aktivistů nejen z pohledu letošní zimy
| Oenergetice.cz |
Zelené organizace uveřejnily svou energetickou koncepci. Na rozdíl od předchozích počítá s využíváním jaderných zdrojů, které se podařilo postavit a zachovat i přes jejich intenzivní boj proti nim. I tak nedokáží bez postaveni nových jaderných bloků zajistit přechod k nízkoemisní energetice. A to i za předpokladu extrémně intenzivního využívání větrných turbín, a hlavně zdrojů na biomasu, které by pravděpodobně mělo hodně dramatické environmentální dopady. Je tak dobré se podívat na jejich představy podrobněji a srovnat je s realitou.

Odpady:

Deset největších řek z rozvojových zemí může za 90% plastů v mořích
| Prumyslovaekologie.cz |
V roce 1979 uspořádala německá společnost FACHPACK v Norimberku první obalářský veletrh, nazvaný FACHPACK. Zúčastnilo se ho 80 vystavovatelů. Před pandemii, v roce 2019, se již jednalo o rekordních 1 590 vystavovatelů a 43 405 návštěvníků.

Praha rozvíjí sběr gastroodpadu ze škol. Zapojit se mohou i firmy
| Komunalniekologie.cz |
Hlavní město dále rozvíjí systém nakládání s komunálními odpady. Po úspěšném zavedení celoplošného sběru rostlinného bioodpadu se nyní zaměřuje na bioodpady s podílem i živočišné složky – tzv. gastroodpady.

Připomínky: Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024
| Tretiruka.cz |
Je nezbytné provést aktualizaci stávajícího POH ČR a aktualizovanou závaznou část odpovídajícím způsobem promítnout do nařízení vlády o POH. Novela POH ČR tedy reaguje na změny odpadové legislativy na evropské i vnitrostátní úrovni.

Kolik jídla vyhodí české domácnosti?
| Enviweb.cz |
Plýtvání jídlem je celosvětový problém. Podle FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) se na světě ročně vyhodí až 1/3 - tedy zhruba 1,2 miliardy tun - vyprodukovaných potravin.

Voda:

Moravskoslezský kraj přispěje obcím na vodohospodářské stavby
| Nase-voda.cz |
Moravskoslezský kraj přispěje nejmenším obcím na vodohospodářské stavby i na studie, které se týkají způsobu nakládání se srážkovými a odpadními vodami. V dotačním programu má pro zájemce připraveno 15 milionů korun.

Japonské pobřeží zaplavila pemza z podmořské sopky, zanáší přístavy a ničí lodě
| Ekolist.cz |
Japonské pobřeží zaplavilo obrovské množství drobných úlomků pemzy, které před několika měsíci vyvrhla podmořská sopka. Hornina zanesla přístavy a poničila rybářské lodě podél jižního cípu souostroví, napsal list The Guardian.

Ekologie:

Studenti navrhnou revitalizaci části obce Hrušky poničené tornádem
| Nase-voda.cz |
Studenti Zahradnické fakulty v Lednici navrhnou revitalizaci centrálního parku v obci Hrušky na Břeclavsku, kterou zasáhlo ničivé tornádo. Jejich práce bude unikátní v zadání, se kterým se zatím v Česku krajinářští architekti běžně nesetkávají.

Udržitelnost má zelenou: Jak učinit města ekologičtějšími?
| Enviweb.cz |
Podle některých odhadů spotřebovávají města až 70 % všech energetických a surovinových zdrojů. Není proto divu, že téma udržitelnosti a ekologičnosti se v současné době skloňuje i v souvislosti s (rozšiřující se) městskou zástavbou. Jak můžete pomoci i vy? Přinášíme 3 praktické tipy, jak přispět ke zdravějšímu a ekologicky šetrnějšímu životu ve městech.

Ochránci hledají zanedbané louky
| Enviweb.cz |
Máte ve svém okolí louku, která byla v minulosti kosená, ale nyní je bez pravidelné péče a postupně zarůstá? Možná právě o takovou mají zájem ochránci přírody ze Čmeláka, kteří v letošním roce zahájili projekt na jejich obnovu. Louky jsou místem pro život mnoha chráněných druhů, potřebují ale lidskou péči.

Pomozme jedli bělokoré vrátit se do našich lesů
| Enviweb.cz |
Významnou složku našich smíšených lesů v minulosti tvořila jedle bělokorá. Při úvahách o obnově lesů po kůrovcové kalamitě nelze tuto dřevinu opomenout, její výraznější návrat je pro budoucnost našich lesů velmi žádoucí. V loňském roce se ale dramaticky zhoršil zdravotní stav současných jedlových porostů v důsledku napadení podkorním hmyzem, zejména lýkožroutem prostředním a smolákem jedlovým. Přesto nelze rezignovat na zvýšení zastoupení jedle v našich lesích. Lesníci musí pozorně sledovat její zdravotní stav, asanovat napadené stromy, sázet nové jedle a věnovat se i výchově mladých jedlových porostů.

Ovzduší:

EU: Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Pražané budou mít poslední šanci získat kotlíkové dotace na nový ekologický zdroj tepla
| Prumyslovaekologie.cz |
Startuje nová fáze programu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Pražské domácnosti s nižšími příjmy budou moci požádat o finanční podporu až do výše 95 procent z celkových výdajů, která jim bude poskytnuta prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy. S informováním potenciálních zájemců o dotaci vypomůžou i městské části.

Začíná konference o klimatu, podle vědců se rozhoduje o budoucnosti planety
| Tretiruka.cz |
S ročním zpožděním začne v neděli ve Skotsku konference OSN o změnách klimatu, která podle odborníků může rozhodnout o tom, zda se podaří planetu ochránit před katastrofálními důsledky globálního oteplování. Klimatologové jsou zajedno v tom, že nejčernějším scénářům se dá předejít pouze drastickým snižováním emisí skleníkových plynů, k němuž se musejí zavázat hlavně ti největší znečišťovatelé.

Praha se připojila k nadnárodní klimatické kampani Cities Race to Zero
| Nase-voda.cz |
Praha se v minulých dnech připojila k metropolím z celého světa, které se v rámci iniciativy Cities Race to Zero rozhodly omezit produkci svých emisí o polovinu.

COP26: Největšími znečišťovateli jsou Čína, USA, Indie, Rusko a Japonsko
| Ekolist.cz |
Vybrané údaje o znečišťování planety a snahách o snížení emisí skleníkových plynů k zahájení konference OSN o změnách klimatu COP26 1. listopadu.

Chemie:

Komise navrhla přísné limity pro nebezpečné látky v odpadech
| Tretiruka.cz |
Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, které se zaměřuje na omezení škodlivých chemických látek v odpadech, konkrétně perzistentních organických znečišťujících látek (POP).

Napříč:

Pollutec: Pro české firmy je potenciál francouzského trhu obrovský
| Prumyslovaekologie.cz |
29. ročník mezinárodního veletrhu Pollutec se letos uskutečnil v podobném formátu jako „před covidem“. Pohovořili jsme si s Terezou Slížkovou, která pomáhá českým firmám s účastí na francouzských veletrzích, o čem veletrh je, co na něm mohou firmy získat a proč by se neměli obávat vstupu na francouzský trh.

Na co se těšit letos při veletrhu čisté mobility?
| Komunalniekologie.cz |
Velkolepé expozice, novinky a premiéry, exkluzivní doprovodný program – to vše bude součástí letošního 3. ročníku veletrhu e-SALON, který se uskuteční od 11. do 14. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo