2/2023

Modernizovaná pražská spalovna sníží emise a jejich dopad na životní prostředí

| autor: Pražské služby0

Modernizovaná pražská spalovna sníží emise a jejich dopad na životní prostředí

Obnova technických komponent v oblasti spalování a čištění spalin proběhne za plného provozu energetického využívání odpadu, který Pražské služby do Malešic sváží z území hlavního města. Vlastník spalovny tak naplňuje svou dlouhodobou strategii – udržet zařízení na moderní technologické úrovni a současně co nejvíce snížit dopady jejího provozu na životní prostředí.

Investiční projekt pod názvem „GOLEM“ (Generální obnova linek a ekologizace Malešice) je logickým krokem, kdy Zařízení pro energetické využití odpadu Malešice je v nepřetržitém provozu přes 20 let, přičemž některé využívané části jsou starší než 25 let.

Varianta rozsáhlé obnovy s maximálním využitím stávajícího technologického potenciálu zařízení vyšla jako nejvýhodnější. Pečlivě jsme posuzovali všechny možnosti rekonstrukce, jak po stránce ekologické, ekonomické a strategické, tak i po stránce technické a garanční.

Celková výše této investice se odhaduje na cca 2,8 mld. korun a očekáváme, že práce potrvají 4 a půl roku,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Pražských služeb, a.s. Patrik Roman.

ZEVO Malešice disponuje čtyřmi samostatně provozovanými linkami. Rokem 2018 počínaje se bude ročně obnovovat vždy jedna z linek, ostatní tři linky zůstávají v provozu. Během obnovy sice očekáváme dočasný pokles roční kapacity, nasmlouvaný odpad z Prahy však přesto dokážeme i nadále termicky zhodnocovat a získané teplo dodávat do městské sítě.

Technologicky je ZEVO velmi dobře nastavené a plní aktuální podmínky BAT (nejlepší dostupné techniky), takže není potřeba dělat technologické změny. Jednotlivé komponenty jsou však na konci životnosti a bez jejich rekonstrukce by ZEVO nebylo schopno plnit zadané ekologické a ekonomické požadavky. 

Obnovou spalovacího systému a parního kotle se zajistí bezpečnost a kontinuita spalování směsného komunálního odpadu,“ doplnil ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Cílem obnovy spalovny je i snížení emisí ze spalovacího procesu a zkvalitnění škváry – materiálu, který nám po energetickém využití odpadu zůstává. Rádi bychom tento materiál v budoucnu vraceli zpět do oběhu jako komoditu, kterou lze dále využít např. při stavbě silnic.

Současný systém spalin již dnes zabezpečuje velmi nízké emise, naše ambice jdou ale dál – rádi bychom se v budoucnu vyrovnali těm nejekologičtějším zařízením tohoto druhu v Evropě,“ uvedl Martin Čáslavka, člen představenstva, který má právě ekologizaci malešického zařízení na starosti a dodal: „Naše snahy o snižování dopadů odpadu na životní prostředí se však neomezují jen na jeho energetické zhodnocování.

Stejně důležité, ne-li důležitější úsilí ale vyvíjíme v oblasti zabraňování vzniku odpadu jako paliva. Množství takto využívaného odpadu je třeba snižovat jeho následným dotřiďováním a prodlužováním jeho životního cyklu v podobě recyklovaných výrobků. Investici do této oblasti v současnosti připravujeme.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP