1/2024

Modernizace vodovodní sítě v Havířově v plném proudu

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Modernizace vodovodní sítě v Havířově v plném proudu

Díky právě probíhajícím akcím bude zmodernizováno 1830 metrů vodovodního potrubí a související infrastruktury. Řada investičních akcí bude v Havířově probíhat také v roce 2020 – například v částech Podlesí, Bludovice a Prostřední Suchá.

Více než dva a půl milionu korun si vyžádá výměna litinového potrubí z druhé poloviny šedesátých a počátku sedmdesátých let v ulicích Rodinná, U Mýta a Okrajová pod Bludovickým kopcem. 

Důvodem rekonstrukce 445 metrů vodovodního řadu, který bude nově vybudován z vysokohustotního polyetylenu, je vysoká poruchovost. 227 metrů bude položeno bezvýkopovou metodou řízeného vrtání. Práce začaly v červnu, hotovo by mělo být na konci října.

Pracuje se také v havířovské části Životice, kde je za více než dva a půl milionu korun modernizován vodovodní řad v ulici Na Osinách. Důvodem investice je nutnost četného odkalování současného ocelového potrubí kvůli přítomnosti železa tak, aby byly dodržovány požadované parametry pro kvalitu dodávané vody. 

Práce na výměně 195 metrů potrubí, přepojení osmi plastových přípojek a výměně dvou ocelových přípojek začaly na začátku června, hotovo by mělo být na konci září.

Téměř 521 metrů zmodernizovaného vodovodu budou mít také v havířovské části Bludovice v ulicích Strmá, Dělící a Těšínská. Důvodem pro rekonstrukci litinového potrubí z druhé poloviny šedesátých a začátku sedmdesátých let minulého století je především zvýšená dynamika poruch. 

Nový řad bude vybudován z vysokohustotního polyetylenu, kdy 276 metrů v komunikaci bude provedeno otevřeným výkopem, 245 metrů, kde řad prochází zahradami, pak bezvýkopovou metodou řízeného vrtání. Přepojeno bude také 11 plastových přípojek, vyměněna jedna kovová a zrušena bude jedna armaturní šachta.

Stavba za více 4,5 milionu korun začala na konci školního roku, hotovo by mělo být na konci října.

V Prostřední Suché, která je součástí Havířova, bude vyměněno 245 metrů ocelového vodovodního řadu z poloviny padesátých let minulého století za potrubí z vysokohustotního polyetylenu s vnějším ochranným pláštěm. To povede převážně nezpevněnými plochami s křížením místních komunikací. Investice za více než dva miliony korun začala na jaře, hotovo by mělo být o prázdninách. Stavba je koordinována s rekonstrukcí kanalizace v dané lokalitě.

V centru Havířova na ulicích Osvoboditelů, Karvinská a J. Seiferta bude rekonstruováno 422 metrů ocelových a litinových řadů z poloviny šedesátých let minulého století. Výměna bude provedena převážně v kolektorech a technických chodbách bytových domů, v krátkém úseku také v chodníku a zeleni. Důvodem investice je dynamika poruch. Náklady dosáhnou téměř 1,5 milionu korun.

S modernizací vodárenské infrastruktury v Havířově se bude pokračovat také v roce 2020, na který je naplánována řada dalších investičních akcí v oblasti dodávek pitné vody a odvádění vody odpadní.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně – loni to bylo 540 milionů, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Poznámka

Bezvýkopová technologie řízeného vrtání je výhodná svými nižšími náklady v porovnání s výkopovými metodami, ale také rychlostí provedení. V případě, že je vodovod budován pod zpevněnou komunikací, odpadá nutnost odstávek a objížděk pro vozidla. 

Metoda je také ekologičtější, protože se při ní nepráší, není nutné likvidovat stávající komunikaci a asfaltovat novou. Vhodná je také pro instalaci potrubí v nepřístupných místech, například pod vodními toky nebo železničními tratěmi. 

Do povrchu je při tomto způsobu výstavby nutné zasahovat u startovací a cílové jámy, jejichž účelem je také manipulace s vrtnými technologiemi.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA