1/2024

MMR zjednoduší život stavebníkům, zavede hromadnou elektronickou podatelnu

| zdroj: MMR0

Stavební plán
zdroj: Pixabay

V průběhu příštího roku zavede ministerstvo pro místní rozvoj novou elektronickou službu, která usnadní život stavebníkům. Investoři budou moci od příštích prázdnin využít tzv. hromadnou podatelnu, která změní zaběhnutou praxi, kdy musí jednotlivě oslovovat desítky správců sítí.

Nově bude stačit, když vyplní formulář na stránkách ministerstva a elektronický systém sám určí tzv. povinné subjekty a zajistí rozeslání žádostí o vyjádření a stanoviska jednotlivým správcům. Půjde o první vlaštovku digitalizace stavebního řízení, které bude probíhat souběžně s uváděním nového stavebního zákona do praxe. Digitalizace bude celá dokončena do poloviny roku 2023, kdy nabude nový stavební zákon účinnosti v plném rozsahu.

Jak to dnes funguje?

Ještě před tím, než dnes stavebník podá žádost o povolení stavby, musí stavebnímu úřadu doložit desítky vyjádření a stanovisek vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů. Jen v Praze je více než 40 vlastníků sítí, jejichž zájmy mohou být stavbou dotčeny. Je tedy zřejmé, že pro podání žádostí na správná místa je klíčové mít kvalitní aktuální a celoplošný přehled o působnosti všech vlastníků technické infrastruktury v České republice.

Takových subjektů je více než 20 tisíc, přičemž každý z nich má svoji zájmovou oblast, ve které se nachází jeho technologie nebo plánované oblasti rozvoje. Nový systém dokáže určit, kteří vlastníci jsou v daném případě relevantní a žádosti jim sám rozešle a prokazatelně doručí.

První vlaštovka

„Snad žádná z agend státu nezůstala uvězněna v minulém století a nepolíbena současnou digitální érou jako ta stavební. Komplexní digitalizace stavebního řízení to změní, ale bude to ještě chvíli trvat. Našim cílem je, že stavebník bude komunikovat v rámci stavebního řízení se všemi subjekty už jen elektronicky prostřednictvím Portálu stavebníka, ten bude ale finálně dokončen až za tři roky.

My ale chceme tento první krok udělat dřív. Mít možnost podat jednu žádost o potřebné dokumenty alespoň vlastníkům sítí elektronickou cestou bude nepochybně prvním velkým zjednodušením,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Náklady na novou hromadnou podatelnu se budou pohybovat v řádech nižších jednotek milionů ročně.

Cílové řešení, které se připravuje v rámci digitalizace stavebního řízení (již legislativně podložené novelou stavebního zákona, provedenou zákonem č.47/2020 Sb.), je mnohem komplexnější. Bude postaveno na kombinaci digitálních technických map, které poskytnou informaci, jací vlastníci technické infrastruktury působí na kterém území a Integrační platformy a Portálu stavebníka, které umožní stavebníkům jednoduchou elektronickou komunikaci podávání žádostí o stanoviska.

Jak bude vypadat komplexní digitalizace stavebního řízení?

Portál stavebníka bude součástí rodiny portálů veřejné správy a základní komunikační platformou, která zajistí prostřednictvím interaktivních formulářů komunikaci se stavebními úřady, úřady územního plánování a dotčenými orgány vč. vlastníků a správců technické infrastruktury, a dále vzdálený přístup oprávněným osobám podle rozsahu jejich práv nahlížet do spisu stavebních úřadů a do digitálních úložišť.

Portál stavebníka však bude jen jedním z dílů velké skládačky, která bude tvořit digitalizované stavební řízení. Kromě něj je třeba vybudovat celou Integrační platformu stavebního řízení, kde vedle Portálu stavebníka bude fungovat Informační systém identifikačního čísla stavby a soubor rozhraní na další informační systémy veřejné správy, a dále systémy kterými budou Evidence stavebních postupů, Evidence elektronických dokumentací a Národní geoportál územního plánování.

Poslední komponentou celé soustavy IS budou Digitální mapy veřejné správy a na něj navazující digitální technické mapy krajů, jejichž realizace vychází z již schválené novely zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřičství.

Celkové náklady na digitalizaci stavebního řízení jsou spočítány na zhruba pět miliard korun. „První prostředky se nám už podařilo zajistit z evropských peněz. Evropská komise schválila vnitřní přesun jedné miliardy v IROP z nevyužitých prostředků právě na digitalizaci stavebního řízení,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA