1/2024

Mladí chemici na stopě zločinu

| autor: SCHP ČR0

Mladí chemici na stopě zločinu

Projektový den je součástí 13. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá SPŠCH Pardubice. Cílem projektového dne je představit chemii jako vysoce kreativní a tvůrčí vědu, založenou na týmové spolupráci a odvaze experimentovat.

Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství Bohumil Bernášek a zástupci generálních partnerů soutěže. Souběžně s prezentací projektů proběhlo také jednání PR výboru vybraných členů Svazu chemického průmyslu ČR.

Zadání letošních projektů znělo Chemik na stopě zločinu a týmy žáků devátých tříd na něm pracovaly od října loňského roku. „K práci moderního detektiva dnes patří nejaktuálnější poznatky z mnoha přírodních věd. Jednou z prudce se rozvíjejících oblastí je forenzní kriminalistická chemie,“ přibližuje Alena Volejníková ze SPŠCH, autorka soutěžního zadání.

„Každý tým si mohl zvolit libovolný příklad využití chemie v kriminalistice – od daktyloskopie přes důkazy krevních stop a povýstřelových zplodin až po stanovení obsahu alkoholu v krvi nebo analýzu DNA. Některé týmy si vytvořily vlastní detektivní příběh a usvědčily pachatele chemickými metodami.

Žáci nejprve instalovali postery v tělocvičně, kde svoje práce zevrubně představili, a poté pokračovali v odborných učebnách. Tam nabídli porotě i divákům ukázky chemických pokusů, krátké tematické filmy, divadelní scénky, hudební vystoupení nebo počítačové animace,“ doplňuje Volejníková.

Předvedené výkony hodnotila porota složená z pedagogů SPŠCH. Pořadí týmů ale mohli ovlivnit i hosté z řad partnerů soutěže, kteří svým favoritům udíleli preferenční hlasy. „Největší důraz při posuzování projektů klademe na invenci a tvořivé myšlení žáků, protože ty jsou předpokladem úspěchu v jakémkoliv oboru,“ vysvětluje ředitel SPŠCH Jan Ptáček.

A dodává, že nabídka letošních témat byla skutečně pestrá. Porota hodnotila projekty s názvy Nevěrný manžel, Vrahova slabina, Po stopách královny Kleopatry nebo Smrtící růžová.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií regionálního kola soutěže se uskuteční 18. března 2020 v pardubickém ABC klubu a bude mít charakter zábavného odpoledne.

„Slavnostní vyhlášení výsledků je poděkováním žákům i jejich učitelům za účast v soutěži a práci nad rámec školy. Akci se proto snažíme zpestřit nejen přitažlivým programem, ale i hodnotnými cenami, které předají významní hosté z řad partnerů soutěže,“ podotýká Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje.

Vyvrcholením soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude celostátní finále jednotlivců, které 9. června 2020 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Národní finále rozhodne o tom, kdo se stane králem mladých chemiků pro rok 2020.


Soutěž se koná pod záštitou Svazu chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Regionální kolo SPŠCH Pardubice probíhá pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za školství

Generálními partnery jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Metrohm Česká republika s.r.o., Pardubický kraj, AVX Czech Republic, s.r.o.

Hlavními partnery jsou Odborový svaz ECHO, ČEPRO, a.s., Paramo, a.s.

Středními partnery jsou Cerea, a.s., LONZA BIOTEC s.r.o., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, SYNTHOS Kralupy, a.s., Alfredo catering

Partnery jsou AVEFLOR, a.s., MERCI, s.r.o., Lach-Ner, s.r.o., GeoEko, s.r.o., SHIMADZU Handelsgesellschaft mbH, VWR, s.r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., P-LAB a.s., Ethanol Energy a.s., Cayman Pharma s.r.o., Alchimica s.r.o., Linde Gas a.s., Radka spol. s.r.o. Pardubice, KAVALIERGLASS, a.s., PENTA s.r.o., Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Merck spol. s r.o., MERKAT spol. s r. o., Explosia a.s., AGROFERT, a.s., ZO OS Echo Synthesia, ABL&E – JASCO, Statutární město Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, iQLANDIA, o.p.s.

Marketingovým partnerem je Czech marketing s.r.o.

Mediálními partnery jsou CHEMAGAZÍN, s.r.o., Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Radio Blaník

Foto: SCHP ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP