2/2023

Ministři EU: Zelená dohoda má přinést odolnější a udržitelnější Evropu

| autor: MŽP0

Ministři EU: Zelená dohoda má přinést odolnější a udržitelnější Evropu

Hovořili i o nedávno zveřejněném Plánu obnovy a jeho roli při zajištění investičního prostředí podporujícího zelený růst a zaměstnanost. ČR na jednání zastupoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

Z pohledu současného dění bylo nejaktuálnějším tématem projednání Plánu obnovy po pandemii COVID-19. ČR při něm zmínila i své nedávné prohlášení o provázanosti ekonomické obnovy EU a Zelené dohody pro Evropu. Současně upozornila na nutnost přizpůsobit opatření pro obnovu jednotlivých členských států.

„Pandemie byla obtížným testem pro nás všechny, ale její dopady nejsou symetrické. Opatření pro obnovu proto bude třeba přizpůsobit jednotlivým členským státům, a dokonce jednotlivým odvětvím,“ uvedl náměstek ministra Vladislav Smrž.

Pro ČR bude zásadní využít prostředky z Plánu obnovy na investice v oblastech „zelené infrastruktury“, čisté mobility, renovace budov, zvyšování energetické účinnosti, podpory nízkoemisních zdrojů energie či oběhového hospodářství. „Potřeba budou také masivní investice do adaptačních opatření, která se zaměří zejména na boj se suchem a na obnovu lesů,“ dodal náměstek Smrž.

Obnovu po pandemii COVID-19 vidí ministři životního prostředí EU v souvislosti s hlavními iniciativami Zelené dohody, mezi něž patří návrh evropského právního rámce pro klima. Dle ČR by návrh neměl v tuto chvíli překračovat rámec toho, co již bylo dohodnuto Evropskou radou a stanovovat nové cíle nebo předjímat nadcházející debaty týkající se možného navýšení cíle v oblasti klimatu do roku 2030.

Diskuze o tomto navýšení mohou začít až poté, co Evropská komise zveřejní posouzení jeho dopadu, a to nejen na EU jako celek, ale na jednotlivé členské státy.

Důležitou iniciativou je i strategie EU na ochranu biodiverzity, která byla zveřejněna v květnu tohoto roku. Ministři členských států se na jednání shodli, že obnova biodiverzity a přírodních ekosystémů je klíčem k posílení naší odolnosti, předcházení vzniku a šíření budoucích nákaz.

Zelená dohoda zároveň vyvolala debatu o oběhovém hospodářství, k němuž byl v březnu tohoto roku vydán nový akční plán. Česká republika během jednání upozornila, že evropská pravidla pro odpady a obaly jsou poměrně nová a k nim přibyla ještě čerstvější směrnice pro jednorázové plasty. Současně ale vyzvala Komisi ke stanovení podmínek pro vytvoření trhu s druhotnými surovinami v EU, což by podpořilo prorecyklační politiku nejenom v České republice, a ke zlepšení její surovinové bezpečnosti.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE