Reklama

7. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Ministr průmyslu a obchodu: Vytváření podmínek pro rozvoj malých a středních firem je naší prioritou

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček včera vystoupil na konferenci „25 let podpory podnikání v ČR a její budoucnost“. Ve svém úvodním slově upozornil na programy MPO, podporující malé a středních firmy, a na úspěšnou a efektivní spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Konference.

Ministr Jiří Havlíček ve svém diskusním příspěvku mj. uvedl, že v gesci resortu MPO je vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání a to zejména s důrazem na podporu malých a středních firem.

Zmínil též některé z řady společných aktivit MPO a ČMZRB, především mimořádně úspěšný program ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry v letech 2007 – 2013), Program TRH z roku 2007 nebo Národní program REVIT z roku 2013. Podle Jiřího Havlíčka je v současné době klíčovým projektem Národní program Záruka 2015 – 2023.

Od jeho vyhlášení v únoru roku 2015 do konce letošního března bylo poskytnuto téměř 4 800 záruk v celkovém objemu téměř 11 miliard korun. To umožnilo zaručit úvěry v objemu zhruba 16 miliard korun. Úspěšným programem je i program Expanze v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s celkovou alokací 8,8 miliard korun.

Ministr Jiří Havlíček zmínil též přípravu výzev programů Úspory energie a Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT) s celkovou alokací 2 miliardy korun. Vyhlášení výzev a zahájení příjmu žádostí hodlá MPO realizovat v průběhu léta.

Zásadní moment pro budoucí možnosti státu v oblasti podpory firem vidí Jiří Havlíček v programovém období pro roce 2020. „S ohledem na zvyšující se výkonnost naší ekonomiky se dá očekávat odklon od dotačních forem podpory ve prospěch finančních nástrojů, které mají na rozdíl od dotací multiplikační a revolvingový efekt,uvedl ministr.

Za velkou výzvu do budoucna považuje ministr Havlíček rovněž připravovanou transformaci ČMZRB na Národní rozvojovou banku ČR. Iniciační dokument „Aktivizace ČMZRB jako národní rozvojové banky“ je schválený vládou a v současnosti probíhá jeho meziresortní připomínkové řízení.

Posláním NRB pak bude napomáhat prostřednictvím finančních nástrojů využívajících veřejné prostředky rozvoji české ekonomiky a dosahování cílů hospodářské politiky vlády, regionů a EU.

Předpokládá se, že banka bude kromě segmentu malých a středních podniků podporovat i projekty municipalit, regionů, jejich příspěvkových organizací nebo subjektů se současnou majetkovou účastí veřejného a soukromého sektoru.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372