1/2024

Ministr průmyslu a obchodu: Průmyslové zóny v Chebu i Sokolově mají rovné šance

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr průmyslu a obchodu: Průmyslové zóny v Chebu i Sokolově mají rovné šance

Prohlédl si připravované průmyslové zóny v Chebu a v Sokolově – Starém Sedle. K tématu rozvoje místní zóny jednal se starostou Sokolova Janem Pickou a vedením Sokolovské uhelné. O zónách hovořil i s hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumetzovou.

Navštívil Strojírny Rotas v Rotavě, které jsou jedním z největších zaměstnavatelů mikroregionu Kraslicka. Na karlovarském magistrátu se zúčastnil kulatého stolu k problematice investorských víz, jež v současné době projednává parlament a které by mohly přispět k rozvoji nových investic a tím i pracovních míst nejen na Karlovarsku.

Jiří Havlíček si v Chebu a Sokolově prohlédl lokality, určené pro vybudování průmyslových zón s podporou státu. Ta chebská leží v sousedství stávající zóny, v níž se dosud usídlilo osmnáct firem. Jak uvedla zastupitelka Chebu Eva Horná, zóna nabízí asi 130 ha využitelné plochy a leží v bezprostřední blízkosti dálnice D6, železnice a hranic se SRN.

Velmi dobré parametry nabízí i zóna v Sokolově - Starém Sedle. Podle starosty Sokolova Jana Picky patří Sokolovsko k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností na Karlovarsku. Protože se podle jeho slov začaly kolem budoucnosti obou zón objevovat dezinformace a Sokolov trápí i další problémy, například v dodávkách tepla či rozvoji odborného školství, požádal Jiřího Havlíčka o setkání.

Pana starostu jsem ujistil, že obě zóny mají rovné šance. Co se týče pořadí jejich realizace, bude záležet na tom, která z nich bude lépe připravena.  Jde nám o to připravit pro významné investory na Karlovarsku odpovídající podmínky a přivést sem kvalitní investice, které vytvoří nová pracovní místa a přinesou práci s vyšší přidanou hodnotou.

Naše ministerstvo ve spolupráci s agenturou CzechInvest velmi intenzivně hledá kvalitní zahraniční investory, s nimiž by mohli kapacity obou zón vytěžit investoři menší, například subdodavatelské firmy. V tomto smyslu jsem také zcela jasně informoval při našem dnešním setkání hejtmanku Janu Vildumetzovou,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.

Obě zóny jsou dostatečně rozlehlé, s potřebnou délkou a dobou dopravní dostupností. Nabízejí tedy odpovídající podmínky pro požadavky velkých zahraničních investorů. V rámci projektu RESTART se snažíme takové investory na Karlovarsko přivést a vedeme již v této věci konkrétní jednání,“ doplnil generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera. 

Přislíbil jsem též panu starostovi podporu v jeho snaze dále rozvíjet v Sokolově odborné školství. Velmi rozumím tomu, jak ho trápí, že mladí lidé odcházejí za vzděláním a už se nevracejí zpět do regionu. S příchodem nových investorů poptávka po technicky vzdělaných lidech vzroste. Vzroste ale i nabídka kvalitních pracovních míst a tedy důvod, aby se mladí lidé na Sokolovsko vraceli,“ dodal Jiří Havlíček.

Na Kraslicku navštívil ministr Havlíček Rotavu a největšího místního zaměstnavatele, společnost ROTAS STROJÍRNY, kde se sešel s vedením firmy a prohlédl si výrobní provozy. Společnost právě slaví 25. výročí založení.

Až 90 % své produkce, zaměřené na dodávky strojů s mechanickými a hydraulickými pohony a vulkanizační lisy pro výrobu nákladních a zemědělských pneumatik, společnost exportuje do zemí EU a do USA. V posledních letech významně investovala do rozvoje a nových technologií.

Musím ocenit, jak efektivně vaše společnost čerpala prostředky z operačních programů MPO,“uvedl při rozhovoru s jednatelem ROTASu Jiřím Hrůzou ministr Jiří Havlíček. „Další formou pomoci, kterou jsem  ROTASu  jako klíčovému zaměstnavateli Kraslicka nabídnul, je podpora exportu s využitím potenciálu agentury na podporu exportu CzechTrade. Pomoci můžeme i v rámci zahraničních misí českých podnikatelů a při účasti na veletrzích a výstavách,“ dodal Jiří Havlíček.

Kulatého stolu k tématu investorských víz, který na karlovarském magistrátu zorganizovala poslankyně Markéta Wernerová, se společně s Jiřím Havlíčkem a odbornými pracovníky MPO a agentury CzechInvest, zúčastnili  náměstci primátora Karlových Varů Čestmír Bruštík a Michal Riško, zástupci Karlovarského kraje a řady dalších institucí.

Jiří Havlíček informoval o aktivitách MPO v oblasti ekonomické migrace. V současné době existuje pět projektů, napomáhajících cílenému příchodu zahraničních pracovních sil. Celková kapacita těchto cílených projektů je více než 11 500 osob ročně. Jde o projekt Fast Track určený pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance, projekt Welcome Package pro nově příchozí zahraniční investory a systém tzv. zácviků. 

Novými projekty, které reagují na poptávku trhu práce, jsou Pilotní projekt pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny s kapacitou asi 500 osob ročně, a Režim pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny s kapacitou nově rozšířenou na 10 000 osob ročně.      

Ministr J. Havlíček představil i nový pobytový titul, aktuálně připravený k projednání vládou ČR - tzv. investorské vízum. "Snažili jsme se vytvořit takový pobytový titul, který by byl v souladu se zájmy politiky ČR a pružně reagoval na aktuální ekonomický vývoj u nás.

Cílem nového pobytového oprávnění je nastavit příznivější podmínky pro zahraniční podnikatele, kteří na území ČR hodlají uskutečnit významnou investiční akci ve výši nejméně 75 milionů korun a v jejím rámci vytvořit nejméně 20 pracovních míst. Žadatelé budou mít zvýhodněný přístup ke vstupu a pobytu na našem území.

Očekáváme, že umožnění dlouhodobého pobytu zahraničních investorů zjednoduší příliv investic nejen do regionů jako je Karlovarsko, přispěje k restrukturalizaci výroby a zvýší odvody do českých veřejných rozpočtů,“ zdůraznil na semináři k tématu investorských víz ministr Jiří Havlíček. 

Nařízení vlády týkající se nového pobytového titulu by se mohlo stát součástí našeho právního řádu společně s novelou cizineckého zákona, o které bude po vrácení zpět Senátem ČR v nejbližších týdnech znovu hlasovat Poslanecká sněmovna. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA