1/2024

Ministr MPO navštívil úložiště Richard a diskutoval zde o problematice ukládání jaderného odpadu

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr MPO navštívil úložiště Richard a diskutoval zde o problematice ukládání jaderného odpadu

Spolu s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiřím Slovákem a zástupci dotčených obcí diskutoval zejména o budoucnosti tohoto úložiště, ale také o možných lokalitách pro ukládání vysokoaktivního jaderného odpadu.

Úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic je v provozu od roku 1964. Pro ukládání nízko a středněaktivních odpadů z průmyslu, zdravotnictví a výzkumu zde slouží upravené prostory malé části bývalého podzemního dolu na vápenec. V letech 2019 – 2020 však úložiště projde celkovou modernizací.

„Předpokládané náklady na modernizaci se pohybují v rozmezí 165 – 180 milionů korun,“sdělil ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

Dosud nevyužité komory čeká vyčištění od kamenné suti a zajištění betonovým ostěním a podlahou.  Po těchto úpravách vznikne prostor pro ukládání nízko a středněaktivních odpadů minimálně do roku 2050.

Rychlou a bezpečnou přejímku radioaktivního odpadu umožní zcela nová příjmová hala. Její konstrukce zajistí manipulaci s odpady ve zcela uzavřeném cyklu, včetně měření každého obalového souboru.

Chápeme, že míst, kde je možné realizovat bezpečné úložiště v České republice, není mnoho. Naším zájmem je, aby se životní prostředí zlepšovalo a aby k tomu napomohla i modernizace tohoto úložiště,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Diskutovalo se však nejen o provozu úložiště pro nízko a středněaktivní odpady Richard, ale i o projektu hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. V současné době je předběžně vytipováno sedm lokalit. Geologicko-průzkumné práce v těchto lokalitách byly v projekční fázi zahájeny již v minulém roce.

Kvůli prodlení při stanovování průzkumného území a následně při samotném průzkumu předpokládá SÚRAO dokončení těchto prací až v příštím roce. Proto podala SÚRAO v minulém týdnu žádosti o prodloužení stanovení průzkumných území na všech lokalitách.

 „Jedině na základě průzkumů lze zajistit důležité podklady pro zpracování předběžných studií proveditelnosti k vyhodnocení jednotlivých lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti a dopadů na životní prostředí. Cílem je vyhodnotit všech sedm lokalit a z nich vybrat další čtyři lokality, kde budeme pokračovat další fází průzkumů zahrnující již hluboké vrty,“ uvedl Jiří Slovák.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka je rovněž nezbytné provést průzkumy na všech stávajících lokalitách, aby bylo možné určit, zda jsou lokality vůbec vhodné pro další fázi průzkumů.

„Samozřejmě, že politická debata se povede pouze o těch lokalitách, kde budou vhodné geologické podmínky,“ prohlásil ministr.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA