Reklama

26. 1. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Ministr Mládek prosadil nový impuls pro naplňování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR

Vláda na včerejší schůzi schválila zřízení tří pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku.

Činnost odborně specializovaných pracovních skupin pod vedením Stálého výboru pro jadernou energetiku je nezbytná pro dílčí naplňování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice.

Stěžejní pro jejich činnost bude oblast analýzy a vyhodnocení odpovědí na tzv. Žádost o informace, která byla odeslána potenciálním dodavatelům a oblast přípravy klíčových materiálů na jednání vlády umožňující rozhodnout o preferovaném investičním modelu.

Pracovní skupina pro strategii financování se zaměří zejména na přípravu variant obchodně-investičních modelů, jejich ekonomickou analýzu a prověření proveditelnosti z hlediska jejich souladu s pravidly veřejné podpory a dopadu na státní rozpočet a veřejné finance.

Mandátem legislativně-právní pracovní skupiny je zejména zajištění (ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu) právní analýzy Možnosti výstavby na základě pokynu vlastníka a zajištění (ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj) právní analýzy Možnosti alternativního obchodního zajištění.

Technicko – investiční pracovní skupina se mj. zaměří na přípravu variant obchodně-investičních modelů výstavby nových jaderných zdrojů a na přípravu vstupů pro ekonomickou analýzu obchodně-investičních modelů jednotlivých variant investičních a dodavatelských modelů výstavby.

Činnost pracovních skupin zajišťuje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku v souladu se schváleným mandátem jeho činnosti. Za administrativní zajištění činnosti pracovní skupiny zodpovídá její předseda, který může požádat o částečné administrativní zajištění oddělení koordinace rozvoje jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372