2/2023

Ministr Mládek prosadil nový impuls pro naplňování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr Mládek prosadil nový impuls pro naplňování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energet

Činnost odborně specializovaných pracovních skupin pod vedením Stálého výboru pro jadernou energetiku je nezbytná pro dílčí naplňování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice.

Stěžejní pro jejich činnost bude oblast analýzy a vyhodnocení odpovědí na tzv. Žádost o informace, která byla odeslána potenciálním dodavatelům a oblast přípravy klíčových materiálů na jednání vlády umožňující rozhodnout o preferovaném investičním modelu.

Pracovní skupina pro strategii financování se zaměří zejména na přípravu variant obchodně-investičních modelů, jejich ekonomickou analýzu a prověření proveditelnosti z hlediska jejich souladu s pravidly veřejné podpory a dopadu na státní rozpočet a veřejné finance.

Mandátem legislativně-právní pracovní skupiny je zejména zajištění (ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu) právní analýzy Možnosti výstavby na základě pokynu vlastníka a zajištění (ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj) právní analýzy Možnosti alternativního obchodního zajištění.

Technicko – investiční pracovní skupina se mj. zaměří na přípravu variant obchodně-investičních modelů výstavby nových jaderných zdrojů a na přípravu vstupů pro ekonomickou analýzu obchodně-investičních modelů jednotlivých variant investičních a dodavatelských modelů výstavby.

Činnost pracovních skupin zajišťuje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku v souladu se schváleným mandátem jeho činnosti. Za administrativní zajištění činnosti pracovní skupiny zodpovídá její předseda, který může požádat o částečné administrativní zajištění oddělení koordinace rozvoje jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP