Ministr Jan Mládek vystoupil na konferenci CIRED

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr Jan Mládek vystoupil na konferenci CIRED

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2016 se v Táboře koná 20. konference Českého komitétu CIRED o elektrických distribučních sítích, která je největší odbornou konferencí svého druhu u nás a seznamuje odbornou i širokou veřejnost s nejnovějšími poznatky v rychle se vyvíjející oblasti elektroenergetiky. 

Letos se jí zúčastní na 550 odborníků. Na úvod konference vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Elektroenergetika prochází v posledních letech zásadními změnami. Na straně zdrojů jde o stále vyšší zastoupení obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, krátkodobý trh s elektřinou se zase vyznačuje narůstajícím objemem obchodů. Na změny ve fungování trhu musí proto odpovídajícím způsobem reagovat oblasti legislativy, modelu trhu, regulace i financování.

"Národní akční plán pro chytré sítě ve svých cílech předpokládá v budoucnu velký rozvoj decentrálních zdrojů. Česká legislativa již proto v tomto směru udělala několik důležitých kroků pro jejich další rozvoj. Jde zejména o zjednodušení procesu připojování malých výroben, které vlastník provozuje pouze pro svou vlastní potřebu," uvedl na konferenci ministr Jan Mládek.

"Je třeba zdůraznit, že z hlediska bezpečnosti provozování sítí je při rozvoji decentrální výroby potřeba brát v úvahu také větší nároky na řízení rovnováhy v síti. V případě masivnějšího rozvoje obnovitelných zdrojů je proto důležité také dostatečné posilování přenosové infrastruktury,"upozornil ve svém projevu ministr Mládek.

Zabýval se také tím, jak stávající podpora obnovitelných zdrojů deformuje trh s elektřinou a znevýhodňuje zdroje nepodporované. Důsledkem je snižování výroby v klasických zdrojích, snižování rentability, které by mohlo vést až k jejich uzavírání a neochota investorů investovat do nových klasických elektráren.

"Česká republika proto při jednáních se zástupci Evropské unie zdůrazňuje, že by se na obnovitelné zdroje v budoucnu měla vztahovat stejná pravidla a povinnosti jako na ty konvenční. Týká se to například odpovědnosti za odchylku, odpovídající účast na krytí síťových nákladů, přístup k síti či dispečerská pravidla. Jen tak lze obnovit motivaci pro investice do zdrojů na základě tržních signálů," dodal ministr Jan Mládek.

CIRED je mezinárodní konferencí o elektrických distribučních sítích, která se již tradičně zabývá silovými zařízeními, plánováním rozvoje distribučních sítí, otázkami kvality elektrické energie, decentrální výrobou apod.

Setkání je zaměřené na odborníky z oblasti elektroenergetiky - zejména pracovníky výzkumných ústavů, pedagogy vysokých škol, zástupce dodavatelů zařízení pro distribuci elektřiny, pracovníky energetických zařízení a další odbornou veřejnost.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK