1/2024

Ministr Brabec: V boji s krádežemi kovů se nám daří

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Ministr Brabec: V boji s krádežemi kovů se nám daří

A nejen to, plněny jsou i další úkoly, které schválila vláda v materiálu MŽP k řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR.

Vedle snížení počtu trestných činů krádeží kovů a způsobené škody se podařilo zavést centrální registr provozovatelů sběren a výkupen kovů, založit meziresortní specializovaný tým – malou Kobru složenou z inspektorů ČIŽP, policistů, celníků a ČOI nebo snížit počet případů souběžného získávání příjmů z prodeje kovových odpadů a pobírání sociálních dávek.

Pozitivní dopad plněných opatření z materiálu k řešení problematiky výkupu kovových odpadů, který připravilo MŽP a vláda jej schválila v létě 2015 [1], je jednoznačný. Dokládá to hodnotící zpráva, s níž ministr Richard Brabec v pondělí seznámí vládu. Asi nejvýraznější efekt přinesla tzv. bezhotovostní vyhláška Ministerstva životního prostředí [2].

Bezhotovostní platba za kovové odpady zabrala

„Naše bezhotovostní vyhláška přinesla první pozitivní výsledky takřka okamžitě. Už na podzim roku 2015 jsme z policejních statistik viděli, že krádeží kovů ubylo o víc než polovinu a poloviční byly i způsobené škody. Dnes, skoro po dvou a půl letech platnosti vyhlášky jsou čísla ještě lepší.

Zatímco v roce 2014 evidovala Policie ČR celkem na 12 tisíc trestných činů spojených s krádežemi kovů s celkovou způsobenou škodou za 565 milionů korun, v roce 2015 trestné činy spadly na 5595 případů a v roce 2016 jich bylo dokonce jen 3284. To je pokles o 72 % oproti době před vyhláškou.

Zrcadlově s tím dramaticky klesla i způsobená škoda. To jsou naprosto průkazné přínosy zavedení bezhotovostního výkupu kovů, který jsme v roce 2015 zavedli,“ komentuje ministr Richard Brabec pozitivní dopad bezhotovostní platby při výkupu kovových odpadů [3].

„Dřív se ztrácelo úplně všechno – od trakčního vedení na železnicích přes pietní předměty, dopravní značky, cedule u dálnic až po poklopy od kanálů a další kovové předměty, jejichž krádeže znamenaly i bezprostřední ohrožení lidských životů.

Právě dráhy dnes hlásí úbytek krádeží až o 90 %! Naše vyhláška tak nejenže chrání soukromý i veřejný majetek, ale především lidské životy," dodává ministr Brabec.

Co se ještě povedlo v boji s kriminalitou spojenou s kovy

Vedle bezhotovostní vyhlášky MŽP mají jednoznačný pozitivní přínos i další opatření obsažená v usnesení vlády k problematice kovových odpadů. Dokládá to hodnotící zpráva k plnění 27 úkolů souvisejících s řešením problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR, kterou ministr Brabec nese v pondělí na vládu. Vyplývá z ní, že 25 úkolů je plněno a 2 úkoly jsou plněny částečně.

„Povedlo se například definovat pravidla bezhotovostní platby při výkupu kovů, zřídit centrální registr provozovatelů všech sběren a výkupen kovů, posílit personálně Českou inspekci životního prostředí nebo zřídit malou Kobru složenou ze zástupců ČIŽP, Policie ČR, ČOI či celníků.

A povedlo se taky snížit počet případů souběžného získávání příjmů z prodeje kovových odpadů a pobírání sociálních dávek, což sleduje Úřad práce ČR,“ vyjmenovává další plněné úkoly ministr Brabec.

Řada dalších opatření je součástí návrhu nového zákona o odpadech jako např. zavedení kamerového systému ve sběrnách a výkupnách kovů, definice závažných porušení zákona o odpadech, na základě kterých je možné odebrat souhlas k provozování sběren, stanovení povinnosti proškolení obsluhy sběren, omezení možnosti výkupu kovových odpadů v mobilních sběrnách nebo rozšíření sankčních pravomocí krajských úřadů. 

„Tato opatření dále napomůžou ke snížení trestné činnosti při výkupu kovových odpadů. Je proto na budoucí vládě, aby urychlila přijetí nového zákona o odpadech, který ministerstvo spolu s novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností během tří let připravilo,“ uzavírá ministr Brabec.

Mezi opatření, která byla realizována, patří:

  • Zavedení centrálního registru provozovatelů všech zařízení ke sběru a výkupu kovů (při zavedení registru řešit oblast zpracování osobních údajů). V registru zařízení zřízeném dle stávajícího zákona o odpadech lze nastavit vyhledávací kritéria (katalogová čísla, typ zařízení) tak, aby byla zobrazena všechna zařízení pro sběr a výkup kovových odpadů.
  • Definovat pravidla a způsoby bezhotovostní platby při výkupu kovů. Způsoby bezhotovostní platby za výkup kovových odpadů byly stanoveny novelou zákona o odpadech z r. 2015. Platit lze převodem na účet nebo poštovní poukázkou.
  • Založení meziresortního specializovaného týmu složeného ze zástupců ČIŽP, Policie, GŘC, ČOI k odhalování závažné kriminality týkající se i sběru a výkupu kovů. První jednání meziresortního specializovaného týmu proběhlo v lednu 2016, od té doby se pravidelně dvakrát ročně schází a mj. koordinuje jednotlivé kontrolní a sankční pravomoci, podává informace o statistice kontrol a sankcí aj.
  • Posílit personální zdroje a technické vybavení ČIŽP. Od 1. 1. 2016 bylo na ČIŽP pro kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství zřízeno 12 míst.
  • Propojit platby za výkup kovů s vyplácením sociálních dávek na úřadech práce. Platby za výkup kovů jsou započítávány jako příjem pro účely stanovení nároku a výše dávek pomoci v hmotné nouzi. Příjemci těchto dávek jsou povinni veškeré rozhodné skutečnosti včas dokládat Úřadu práce ČR. Pokud tak neučiní, může jim být dávka odejmuta, případně vyčíslen přeplatek na dávce, který musí vrátit. Úřad práce ČR pravidelně provádí hodnocení celkových sociálních a majetkových poměrů příjemců dávek, ve kterém příjemci dokládají výpis z bankovního účtu. Novela zákona o odpadech umožnila odkup kovových odpadů pouze bezhotovostní formou, což Úřadu práce ČR umožňuje příjmy z prodeje kovu snáze kontrolovat. Úřad práce ČR má i kompetence k tomu, oslovit přímo fyzické nebo právnické osoby (např. konkrétního provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů), aby mu sdělily údaje potřebné pro stanovení nároku a výše jednotlivých dávek.

Poznámky:

[1] Materiál „Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR“ vláda schválila 29. 7. 2015: Více informací zde.

[2] Jedná se o vyhlášku č. 27/2015 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Znění vyhlášky najdete zde.

[3] Od 1. 3. 2015 je dle vyhlášky MŽP možné za kovové odpady platit pouze bezhotovostním bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Více informací zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA