Reklama

14. 11. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MŽP

Ministr Brabec se účastní klimatického summitu v Marakéši

Dnes vstupuje do svého druhého týdne 22. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP22), které se koná od 7. do 18. listopadu v Marakéši.

Hlavním cílem zasedání je přiblížit se dohodě všech států na konkrétním naplňování "Pařížské dohody" z roku 2015 v praxi, a to např. v oblasti monitoringu nebo hodnocení národních závazků na snižování emisí skleníkových plynů jednotlivých států.

Ministr životního prostředí Richard Brabec na klimatickém summitu vystoupí se svým projevem za Českou republiku během středy 16. listopadu 2016.

Ve svém projevu např. zdůrazní, že ČR je připravena naplnit závazek na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 o minimálně 40 % oproti roku 1990, nebo že si je ČR plně vědoma nutnosti finanční podpory nejchudších rozvojových zemí při naplňování jejich úsilí snížit emise skleníkových plynů a adaptovat se na negativní vlivy změny klimatu.

Proto v roce 2015 vynaložila Česká republika na mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany klimatu více než 216 mil. Kč.

Ministr také bude informovat státy OSN o konkrétních opatřeních ČR v oblasti snižování emisí a přizpůsobení se a posilování odolnosti vůči změně klimatu, které jsou zakotveny např. v Politice ochrany klimatu ČR, ve Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR nebo v připravovaném Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu, který MŽP předloží do vlády do konce letošního roku (více zde).

Ministr Brabec se dále zúčastní několika doprovodných akcí, jako například panelové diskuze ministrů na téma "Zdraví, životní prostředí a klima" (v úterý 15. listopadu) nebo semináře, který pořádá Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s německou agenturou pro rozvojovou spolupráci – GIZ, na němž budou zástupci ČR, Německa, USA, Peru, Maroka, Ugandy a Zeleného klimatického fondu diskutovat o financování přípravného programu pro zajištění přípravy kvalitních národních strategií a projektů v rozvojových zemích financovaných ze Zeleného klimatického fondu (seminář se koná v pondělí 14. listopadu od 18.45).

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372