1/2021

Ministr Brabec jednal o snižování emisí a udržitelném vodním hospodářství

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Ministr Brabec jednal o snižování emisí a udržitelném vodním hospodářství

Balík návrhů pro sektory mimo EU ETS Evropská komise zveřejnila v červenci tohoto roku. Obsahuje dva legislativní návrhy – nařízení ke sdílení úsilí (ESR) [1] a nařízení k LULUCF [2].

Česká republika považuje oba tyto návrhy, které mají za cíl snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování ukládání uhlíku do půdy a lesů, za dobrý základ pro další konstruktivní debatu.

„Návrh nařízení ke sdílení úsilí v sektorech mimo EU ETS považuji za vyvážený. I když by měl podle našeho názoru více ocenit dosavadní úsilí členských států – mezi něž patří i ČR, které měly možnost navýšit emise do roku 2020, a přesto již nyní dosahují významného snížení oproti roku 2005,“ řekl k prvnímu z navrhovaných opatření ministr Richard Brabec.

U návrhu nařízení k LULUCF je pak podle něj z pohledu ČR potřeba především dojednat zásadní detaily ohledně započítávání emisí a propadů z kategorie obhospodařované lesní půdy.

Ministři životního prostředí zemí EU na jednání dále schválili závěry Rady, které stanovují pozici EU na 13. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), která v prosinci 2016 proběhne v mexickém Cancúnu.

Podle ČR jsou závěry vyvážené, zohledňují aktuální pozici členských států EU k jednotlivým agendám o biologické rozmanitosti a zároveň dávají Evropské unii dostatečný prostor pro nadcházející mezinárodní diskusi.

Ministři podpořili i závěry k problematice udržitelného vodního hospodářství.

Ministr Brabec zařazení tohoto bodu na program Rady uvítal: „Oblast vodního hospodářství je pro ČR v současné době s ohledem na pokračující sucho i jeho následky velmi důležité téma. Česká vláda i MŽP tuto problematiku aktivně řeší jak legislativními opatřeními pro boj se suchem, tak i dotačně. Například před několika dny jsme podpořili realizaci dvou stovek důležitých vodohospodářských projektů za 1 miliardu korun, které se zaměří na ochranu před povodněmi, ale i před suchem a na zlepšení retenčních a odtokových poměrů v krajině [3]. Celkem pak na boj se suchem i povodněmi dáme z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 7 miliard korun,“ uvedl ministr Brabec.

Evropská komise na setkání ministrů dále mimo jiné informovala o 17. zasedání Konference smluvních stran CITES [4], které se 24. 9. – 5. 10. 2016 uskutečnilo v Johannesburgu a na němž zástupci 152 států z celého světa přijali řadu opatření na zlepšení ochrany ohrožených druhů [5].

Komise shrnula také výstupy 39. Shromáždění ICAO [6] (Montreal, Kanada, 27. září – 7. října 2016), kde byl přijat systém tržních opatření ke snížení emisí v mezinárodní letecké dopravě. ČR je přesvědčena, že právě implementace tržního mechanismu s globální působností je efektivním způsobem, jak regulovat emise v této oblasti.

18. října 2016 naváže na jednání Rady pro životní prostředí jednání ministrů životního prostředí EU a zemí Východního partnerství. Součástí bude i přijetí deklarace o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Poznámky:

[1] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 (též Effort Sharing Regulation).

[2] Návrh nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (Land Use, Land-Use Change and Forestry - LULUCF).

[3] Více informací na tomto odkazu.

[4] Convention on International Trade in Endangered Species – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

[5] Více informací ke konferenci v JAR najdete na tomto odkazu.

[6] International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo