Reklama

8. 9. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Ministerstvo životního prostředí

Ministr Brabec dnes prezentoval kroky MŽP k rychlejší přípravě dostavby Pražského okruhu

Ministr životního prostředí Richard Brabec se spolu se zástupci z Ministerstva dopravy a pražského magistrátu setkali ve středu s předsedou vlády, aby vzájemně prodiskutovali možnosti co nejrychlejší dostavby Pražského okruhu, jehož úsek pod označením 511 Evropská komise neschválila na vládní seznam dopravních záměrů, u nichž nebude muset být opakován proces EIA.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) musí ČR zopakovat u desítek dopravních staveb poté, co předchozí politické reprezentace nebyly více než 10 let schopné uvést českou legislativu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí do souladu s evropskou směrnicí EIA. Pro 9 klíčových staveb v pokročilé fázi přípravy se však podařilo vyjednat výjimku z opakování procesu EIA.

„Pražský okruh Evropská komise po mnoha jednáních do vládního seznamu nepustila, přesto zůstává pro celou vládu prioritou jeho rychlá realizace,“ komentoval středeční jednání ministr Brabec a dodal: „MŽP je připraveno vydat nové stanovisko EIA pro výstavbu Pražského okruhu za 6 měsíců od předložení kompletní a věcně správné dokumentace ze strany oznamovatele (ŘSD), která detailně vyhodnotí všechny vlivy stavby, zejména pak vlivy na obyvatele.“ 

Ministerstvo životního prostředí také bude nominovat svého zástupce do nově vytvořené pracovní skupiny, kterou povede Ministerstvo dopravy a která bude průběžně dohlížet na přípravu i harmonogram povolovacích procesů.

Původní tisková zpráva MŽP zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372