Reklama

12. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: (rak)

Ministerstvo zveřejnilo metodiku vykazování úspor energie z alternativních politických opatření

Metodika vykazování úspor byla vypracována na základě odst. 9 článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Ministerstvo průmyslu metodiku zpracovalo v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 923 ze dne 4. prosince 2013, na usnesení č. 1085 ze dne 22. prosince 2014 a na usnesení č. 215 ze dne 16. března 2016.

Podle článku 7 Směrnice EPaR 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen "směrnice") má Česká republika povinnost vytvořit systém, aby bylo každoročně dosahováno nových úspor ve výši 1,5 % objemu prodeje energie konečným zákazníků.

ČR pro naplnění této povinnosti zvolila tzv. alternativní schéma, které je blíže popsáno v Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR (NAP EE). Z poslední aktualizace NAP EE vyplývá, že by ČR díky alternativnímu schématu do konce roku 2020 měla vykázat úspory ve výši 50,67 PJ,“

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372