1/2024

Ministerstvo dopravy připravilo výzvu na výstavbu doplňkové sítě dobíjecích stanic

| zdroj: MD ČR0

Dobíjecí stanice
zdroj: Pixabay

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků až 60 milionů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Dne 31. 8. 2020 vyhlašuje Ministerstvo dopravy pátou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic. Žádosti je možné předkládat do 30. listopadu 2020.

Novinkou v této výzvě je možnost zařazení do projektů i dobíjecích stanic, které jsou kromě běžného dobíjecího bodu o výkonu do 22 kW vybaveny i rychlodobíjecím bodem s výkonem vyšším než 22 kW. Zároveň je v této souvislosti stanoven limit způsobilých výdajů na instalaci jedné dobíjecí stanice ve výši 300 000,-Kč.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří prokazatelně provozují ekonomickou činnost v oblastech:

  • elektrické instalace,
  • rozvod elektřiny,
  • obchod s elektřinou
  • nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování dobíjecích stanic na území České republiky.

Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími kritérii jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu.

Na základě již schválených projektů v rámci předchozích výzev tohoto dotačního programu bude podpořena instalace 777 dobíjecích stanic. Cílem výzev OPD zaměřených na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic je dosažení min. 800 dobíjecích stanic do konce roku 2023.

Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 84, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD zde: http://www.opd.cz/stranka/vyzva-84/

Tato výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic pro elektromobily navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a CNG, LNG plnicích stanic. Více zde: http://www.opd.cz/

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP