2/2023

Meziroční porovnání kvality PHM

| autor: Tisková zpráva ČOI0

Meziroční porovnání kvality PHM

Jedná se dokonce o historicky nejlepší výsledek za prvních šest měsíců každého roku od doby, kdy ČOI pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky, tj. za posledních 15 let.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila výsledky kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2016 a 2017. Z níže uvedených tabulek vyplývá, že jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2017 oproti 1. pololetí roku 2016 mírně zlepšila, a to z 1,4% na 1,3%. Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u automobilových benzinů z 0,6% na 1,9%.

Pokles nevyhovujících vzorků z 2,0% na 1,1% byl zaznamenán u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty a u Etanolu E 85 bylo zjištěno zlepšení z 25,0% na 20,0%. 

PM1.jpg

Vzhledem k vývoji na trhu došlo k poklesu míst, kde je možné odebírat vzorky směsného paliva a FAME z důvodu novely zákona o spotřební dani a tím došlo k výraznému omezení prodeje těchto pohonných hmot. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG (0,0) a LPG pro pohon (0,0).

PM2.jpg

Biopaliva v pohonných hmotách

V 1. pololetí 2017 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 657 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 528 vzorků. 

Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek  u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů a motorové nafty.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila v prvním pololetí 2017 ve 14 případech opatření ve formě zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 76 001,34 l pohonných hmot v celkové hodnotě 2 200 384,51 Kč.

Z toho:

 • 21 788,00 l BA 95 SUPER v hodnotě 680 235,80 Kč
 • 5 831,42 l BA 91 NORMAL v hodnotě 173 527,03 Kč
 • 3 063,73 l BA 91 SPECIAL v hodnotě 95 588,38 Kč
 • 32 270,50 l motorové nafty v hodnotě 952 241,20 Kč
 • 13 047,69 l Etanol E-85 v hodnotě 298 792,10 Kč

V porovnání s prvním pololetí 2016, vydala ČOI v 11 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 74 454 l pohonných hmot v celkové hodnotě 1 992 694 Kč.

Z toho:

 • 18 575 l SUPER BA 95 v hodnotě 550 681 Kč
 • 44 170 l motorové nafty v hodnotě 1 160 659 Kč
 • 7 300 l FAME v hodnotě 167 170 Kč
 • 2 637 l Etanol E-85 v hodnotě 68 292 Kč
 • 1 772 l směsného paliva v hodnotě 45 892 Kč

Česká obchodní inspekce od roku 2001 monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic v celé České republice. Během posledních 15 let došlo k výraznému zlepšení kvality PHM (více zde). Přesto se objevují případy, kdy může docházet k poškození spotřebitele, ekologické zátěži nebo daňovým únikům.

Z těchto důvodů bude ČOI i nadále provádět kontroly jakosti všech dostupných druhů pohonných hmot.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP