1/2024

Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP

| autor: DIAMO0

Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP

Čtyřtýdenní tréninkový program byl zaměřen na celý cyklus produkce uranu s větším akcentem na řešení likvidace a sanace po těžbě uranových rud, radiační ochranu a geofyzikální a jiné metody průzkumu lokalit s možným výskytem radioaktivních minerálů.

Kurzu se zúčastnili dva experti na aplikovanou geologii z Demokratické republiky Kongo a pět zástupců Čínské lidové republiky, jejichž specializace byla rovnoměrně rozdělena mezi témata kurzu, tedy geofyzika, geologie, nakládání s vodami, radiační ochrana a vrtné práce.

Kromě desítek hodin teoretických lekcí, v nichž účastníkům předávali své zkušenosti nejen experti z řad zaměstnanců státního podniku DIAMO, ale i odborníci z předních českých institucí a firem (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, ÚJV Řež, OPV, s. r. o.,a další nezávislí experti), čekalo na účastníky celkem 11 exkurzí na pracovištích zmiňovaných pražských univerzit, na Státním úřadě radiační ochrany a na lokalitách státního podniku DIAMO, včetně prohlídek sanačních technologií.

Jedním z velmi zajímavých bodů programu byla návštěva Hornického muzea v Příbrami, kde za odborného a poutavého výkladu pana doktora Velfla zhlédli účastníci kurzu sbírky muzea, expozici v bývalé Cáchovně, historickou důlní techniku včetně parních těžních strojů a navštívili podzemí březohorských dolů.

V pátek 29. března 2019, po 4 týdnech intenzívního plnění školicího programu, proběhlo závěrečné zhodnocení a kurz byl ukončen slavnostním předáním certifikátů účastníkům.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP