2/2023

Městské objekty budou díky metodě EPC méně energeticky náročné

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Městské objekty budou díky metodě EPC méně energeticky náročné

Týká se to především objektů mezi Mariánským a Staroměstským náměstím, tedy Nové radnice, Městské knihovny, Nové úřední budovy a Staroměstské radnice. Zvolena byla moderní metoda energetických služeb se zaručenými úsporami energie, nazývaná zkráceně jako EPC (z anglického Energy Performance Contracting).

Záměr, jehož celkové náklady dosahují částky necelých 50 milionů Kč, sníží především stávající spotřebu zemního plynu, využívaného ke krytí tepelných potřeb těchto objektů, a to o více než 40 procent. Doprovodným efektem bude podstatné snížení emisí oxidů dusíku, které jsou hlavní škodlivinou při spalování plynu.

Půjde řádově o několik set kilogramů ročně, oproti současnému stavu je to snížení o více než 60 procent. Současně budou provedena úsporná opatření i ve spotřebě elektřiny a vody a dojde ke snížení provozních nákladů na energetické hospodářství těchto objektů.

Specifikem projektu je zvolený způsob realizace. Jde o moderní metodu energetických služeb se zaručenými úsporami energie nazývaná EPC. Magistrát prostřednictvím oddělení udržitelné energetiky v působícího v odboru ochrany prostředí tento přístup již mnoho let prosazuje.

Oproti tradičním postupům, kdy je vybírán nejprve projektant a pak zhotovitel vyprojektovaného díla, je v rámci této metody vybírán jediný dodavatel obou těchto etap. V soutěži navrhne vhodné řešení a odpovídá pak nejen za řádné provedení, ale také i za deklarované výsledky v podobě snížené spotřeby energie a vody a s tím spojených nižších provozních nákladů.

Od 1. 1. 2018 bude zahájeno období plného provozu s měřením a vyhodnocováním dosažených úspor, které bude trvat až do r. 2027. „Vtip metody EPC spočívá v tom, že celý projekt se v průběhu platnosti smlouvy sám zaplatí,“ uvedla radní Jana Plamínková a dodala: „Pokud by garantovaná výše úspor nebyla v některém roce dosažena, smlouva zavazuje dodavatele doplatit plně chybějící část úspor v hotovosti. Město tak získalo přínosný projekt, na kterém nemůže prodělat.“

Vítěz výběrového řízení bude městu garantovat celkové úspory nákladů v průběhu příštích desíti let v souhrnné částce převyšující 54 milionů Kč. Smlouva s vybranou společností AB Facility byla podepsána v lednu a v průběhu tohoto roku budou úsporná opatření postupně dokončena a předána do užívání.

Díky souběžně provedené modernizaci zdrojů tepla a chladu bude současně vytvořen základ pro efektivnější způsob vytápění, ale i chlazení těchto budov. Zajímavostí je rovněž plán využít k tomu tepelnou energii nedaleké Vltavy. Několik objektů již v Praze vltavskou vodu takto využívá, mírně ji oteplí či ochladí a vrací do vodního toku zpět.

Cílem je učinit tento moderní způsob vytápění a chlazení budov, po vzoru měst jakou jsou Ženeva nebo Paříž, běžnějším. Energetický potenciál Vltavy je obrovský, v řádu stovek megawatt tepelného či chladícího výkonu, a měl by tedy být postupně dále rozvíjen, protože přispívá k omezování spalovacích procesů na území města a snižování emisí skleníkových plynů.

Celý projekt vychází ze schválené Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a zároveň městem již uplatňovanou tzv. nízkouhlíkovou strategii. Cílem je postupně připravit hlavni´ město na zvyšování průměrných ročních teplot a vyšší výskyt extrémních projevů počasí.

Strategie navrhuje přijmout postupně taková opatření, která sníží energetickou náročnost Prahy, protože ta dále přispívá k těmto negativním trendům. S ohledem na minimální výskyt průmyslu v Praze je přitom významná část energetických potřeb města, dosahujících několik desítek milionů gigajoulů ročně, spojena právě s provozem budov.

Hlavní parametry projektu:

Celková výše garantovaných úspor za 10 let provozu:54 mil. Kč
Celková výše kontraktu EPC:49 mil. Kč
Délka trvání smluvního vztahu:2017 - 2027

Hlavní úsporná opatření, která budou v rámci projektu realizována:

  • Výměna starých plynových kotlů za kotle kondenzační
  • Instalace tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení objektu Nové radnice
  • Hydraulické vyvážení všech otopných soustav
  • Osazení elektropohonů vzduchotechnických jednotek frekvenčními měniči
  • Upgrade systému měření a regulace o prvky energetického managementu
  • Změna systému zásobování elektrickou energií objektu Městské knihovny
  • Stabilizace a regulace napěťové hladiny u vybraných odběrných míst
  • Účinnější zdroje světla typu LED na chodbách

Zvolený přístup metodou EPC patří mezi moderní postupy, jejichž kompletní know-how vlastní zatím jen několik států EU. Česká republika je jedním z nich. Město se rozhodlo využít této schopností tuzemských firem a přispět tak k naplňování strategie ochrany klimatu cestou snížení emisí a nákladů.

Svým příkladem chce také napomoci rozvoji nových přístupů, které by v mnoha podobných projektech mohly veřejným institucím významně pomoci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP