2/2023

Město Rennes opět svěřilo Veolii řízení svého závodu na energetické využití odpadu

| autor: redakce0

Město Rennes opět svěřilo Veolii řízení svého závodu na energetické využití odpadu

Za dobu trvání kontraktu zpracuje spalovna 504 000 tun nerecyklovatelných odpadů z domácností, přičemž vyrobí 110 000 MWh elektřiny a 317 000 MWh tepelné energie. Ta bude dodávána do sítí centrálního zásobování teplem a zajistí teplou vodu pro 20 000 domácností v aglomeraci města Rennes a pro fakultní nemocnici Pontchaillou.
Objem ekologické energie vyprodukované za dobu trvání smlouvy bude odpovídat 56 000 tun uhlí nebo 44 mil. litrů paliva – takové je množství ušetřených neobnovitelných fosilních paliv.

Obnovení smlouvy o provozování závodu na energetické využití odpadu v Rennes je důkazem důvěry města v odborné schopnosti Veolie. Skupina Veolia dokázala přijít s nabídkou, která je nejen přizpůsobená a optimalizovaná městu na míru, ale navíc je i v souladu s jeho závazky v oblasti technické, energetické a ekologické účinnosti. Veolia tak opět dokládá svoji schopnost pomáhat územním celkům při realizaci přechodu na jiné zdroje energie,“ prohlásil Bernard Harambillet, generální ředitel divize Waste Solutions skupiny Veolia ve Francii.

Recyklace odpadu

Městský závod na zpracování odpadu v Rennes byl uveden do provozu v roce 1968 a v nepřetržitém provozu zaměstnává 42 osob. Je zapojen do programu „Území bez plýtvání a odpadu“, který propaguje využití odpadu k výrobě ekologické energie a vytvoření společnosti s minimální spotřebou uhlovodíkových paliv.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP