1/2021

Město Brno loni z odpadu získalo 4 582 tun kovů

| zdroj: TZ Sako Brno0

Spalovna_wiki.jpg
zdroj: wikimedia.org

Více jak 4 500 tun železných a neželezných kovů vhozených do směsného komunálního odpadu zpětně získala a připravila k recyklaci městská společnost SAKO Brno. V poměru k množství zpracovaného odpadu jde o dosud nejlepší výsledek od generální rekonstrukce spalovny v roce 2010.

Brněnské Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO SAKO) je jedním ze čtyř v republice, které umí z odpadu vyrábět teplo a elektřinu a zároveň ze spalitelného odpadu separovat kovy. Loni bylo takto připraveno k recyklaci 4 071 tun železa, což je meziroční nárůst o 16,5 %, spolu s 511 tun neželezných kovů (nárůst o 21 %).

Pozitivně se projevilo, že technologickou odstávku při čištění kotlů jsme využili také k optimalizaci činnosti separátorů, které z výstupů z energetického využitého odpadu vytáhnou železné a neželezné kovy. SAKO Brno je dokonce jediné v republice, které má technologii na separaci neželezných kovů,“ konstatuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Filip Leder zároveň upozorňuje, že množství tzv. škváry, vznikající po energetickém využití odpadu se snižuje, zatímco množství navezeného směsného komunálního odpadu do ZEVO SAKO každý rok stoupá, stejně jako efektivita procesu získávání kovů ze škváry. „V pětiletém srovnání nyní navážíme o 15 tisíc tun odpadu více, ovšem škváry máme o 3 tisíce tun škváry méně, a z ní jsme dokázali do oběhu vrátit o 100 tun kovů více. Těch neželezných dokonce třikrát tolik. I když tedy skončí kovový odpad v popelnici namísto ve sběrném středisku, dokážeme ho vyseparovat a předat k recyklaci,“ zdůrazňuje Filip Leder.

Protože výkupní cena železa se v poslední době zvyšuje, odrazí se rekordní výsledky separace kovů z procesu energetického využívání pozitivně na ekonomické bilanci svozové a odpadové společnosti, jejímž stoprocentním akcionářem je město Brno.

Kromě kovů získaných po procesu energetického využití odpadu dalších 1 200 tun odevzdali obyvatelé Brna na sběrných střediscích města. Celkem tak městská společnost SAKO Brno mohla do oběhu vrátit 5 777 tun železných a neželezných kovů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace