1/2022

Město a Povodí Moravy společně zadají zakázku na zpracování povodňového modelu Brna

| zdroj: brno.cz0

pexels-irina-iriser-1390183.jpg
zdroj: pexels

Město a Povodí Moravy, s.p., se dohodly na společném postupu zadavatelů při vypsání veřejné zakázky na zpracování povodňového modelu Brna. O náklady v maximální výši 2 miliony korun včetně DPH se podělí rovným dílem. Smlouvu o společném postupu zadavatelů dnes schválila Rada města Brna.

„Hledáme dodavatele, který pro oba subjekty, tedy pro město a pro Povodí Moravy, zpracuje povodňový model Brna. Ten bude sloužit pro zpracování hydrotechnických výpočtů proudění v korytech hlavních brněnských toků a pro simulaci povodňových scénářů. Model bude průběžně doplňován a aktualizován dle aktuálních požadavků v závislosti na přípravě a realizaci protipovodňové ochrany,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dále sdělil:

„Požadujeme zpracování modelu stávajícího stavu i výhledu po vybudování protipovodňových opatření na řece Svratce v úseku od Riviéry po viadukt na Uhelné nebo zhodnocení efektivity vlivu rekonstrukce jezu Přízřenice na snížení povodňových hladin. Na Svitavě nás bude zajímat návrhový stav po rekonstrukci jezů Radlas, Husovice, Maloměřice a Cacovice.“

Smlouva o společném postupu zadavatelů se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích. Výběr dodavatele by měl proběhnout do 01. 11. 2021. Obě smluvní strany se dohodly, že zadavatelskou činnost v zadávacím řízení bude vykonávat Povodí Moravy, s.p., Přípravou akce a zastoupením ve věcech technických je městem pověřena Kancelář architekta města Brna.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO