Reklama

27. 4. 2017  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Mění se příloha REACH

Do evropského úředního věstníku přibylo nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017.

Nařízení mění přílohu VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v úředním věstníku Evropské unie.

Celé znění je ke stažení zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372