Mění se příloha REACH

| autor: redakce0

Mění se příloha REACH

Nařízení mění přílohu VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v úředním věstníku Evropské unie.

Celé znění je ke stažení zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK