2/2023

Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025

| autor: TZ MPO0

Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025

Vláda též stanovila podmínky pro vývoj spotřební daně pro stlačený zemní plyn tak, aby jeho cena zůstala konkurenceschopná oproti konvenčním palivům i po roce 2020.

Dokument vznikl ze společných jednání Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Českého plynárenského svazu a Sdružení automobilového průmyslu.

Cílem Memoranda je stanovení přiměřených podmínek pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů a zároveň byla plynárenským firmám poskytnuta určitá záruka podmínek, za kterých budou investovat a podnikat.

Deklaruje potřebu zvýšení podílu vozidel na alternativní pohon a snižování emisí v dopravě také s přihlédnutím k dokumentům Evropské unie. Memorandum bude uzavřeno na dobu určitou na období do 31. 12. 2025.

Memorandum obsahuje závazky plynárenských společností, které se týkají výstavby sítě CNG plnících stanic, realizace marketingové podpory za účelem širšího využití zemního plynu v dopravě, přípravných kroků k rozvoji vozidel na zkapalněný zemní plyn a využití biomethanu v dopravě a budování infrastruktury.

Stát se zavazuje podporovat rozvoj využití zemního plynu v dopravě odpovídající daňovou politikou a v rámci relevantních dotačních programů, s ohledem na disponibilní zdroje, řízení programu a rozhodnutí řídících subjektů.

Emise z dopravy se na celkovém znečištění ovzduší v ČR podílejí přibližně z jedné pětiny. V současné době jezdí po tuzemských silnicích zhruba 17 500 vozidel na CNG a jejich počet stále roste.

Výrazně by k tomu měly přispět také orgány veřejné správy, které mají dle Národního akčního plánu čisté mobility v roce 2020 mít ve svých vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem.

To by mohlo představovat až 5 000 nových CNG vozů. Dle středně optimistického scénáře by v tomto roce mělo být v provozu přibližně 50 000 vozidel na CNG a jeho spotřeba přesáhnout 130 mil. m3.

V současné době je v České republice téměř 600 bioplynových stanic. V roce 2016 vyrobily přes 1,159 mld. m3 bioplynu, který byl využit zejména k výrobě elektřiny a tepla.

Právě možnost využít bioplyn pro dopravu by výrazně napomohla tuzemským dodavatelům paliv splnit cíle pro rok 2020 z hlediska povinného podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě a zároveň České republice redukovat závislost na dovozu zemního plynu.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP