2/2023

Lodě vypouštějí značné množství skleníkových plynů a jsou zdrojem podmořského hluku

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

pexels-tom-fisk-2231744.jpg
zdroj: pexels

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) nedávno zveřejnily zprávu o dopadu evropské námořní dopravy na životní prostředí (EMTER), která je jejich společným hodnocením dopadů námořní dopravy na životní prostředí v Evropě.

Hovořili jsme se Stéphanem Isoardem, vedoucím skupiny pro problematiku vody a mořského prostředí v EEA, který vedl tým EEA, jenž se na zprávě podílel.

Co bylo cílem vypracování zprávy EMTER?

Hlavním cílem zprávy bylo poskytnout věcný přehled otázek životního prostředí souvisejících se sektorem námořní dopravy a poukázat na to, v čem spočívají hlavní výzvy a příležitosti. Zpráva EMTER je první evropskou analýzou v sektoru námořní dopravy, které je klíčovou součástí globálního obchodu, našeho hospodářství a každodenního uspokojování potřeb lidí. Spolupráce s EMSA a vypracování této zprávy jsou zásadním krokem k odstranění mezer v poznatcích v této oblasti.

Jaká byla hlavní zjištění zprávy?

Námořní doprava je pro evropské hospodářství zásadní. Činnosti tohoto sektoru mají zároveň dopad na životní prostředí, na klima a na zdraví a dobré životní podmínky občanů EU. Lodě vypouštějí značné množství skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší a jsou zdrojem podmořského hluku. Mezi další problémy patří šíření nepůvodních druhů a znečištění vody.

Sektor námořní dopravy podnikl ke zmírnění svých dopadů na životní prostředí důležité kroky. K dosažení udržitelnosti je však zapotřebí mnohem více, zejména proto, že se očekává, že tento sektor v nadcházejících desetiletích významně poroste.

Proč jste se rozhodli vypracovat tuto zprávu ve spolupráci s EMSA a jak tato spolupráce probíhala?

Měli jsme pocit, že se ve spolupráci na tomto tématu a ve spojení našich sil skrývá velký potenciál, protože EMSA má v sektoru námořní dopravy obrovské odborné znalosti, zatímco silnou stránkou EEA je analýza životního prostředí a klimatu. Osobně se domnívám, že spolupráce byla vynikající a velmi efektivní. Obě agentury dokázaly svými dovednostmi a odbornými znalostmi přispět ke společnému hodnocení a zúčastněné strany si naši spolupráci pochvalovaly.

Co dělá Evropa pro řešení výzev uvedených ve zprávě?

Klíčovými cíli Zelené dohody pro Evropu jsou zdraví a dobré životní podmínky lidí a ochrana životního prostředí a klimatu. Na podporu těchto cílů existuje několik legislativních rámců a iniciativ, jako je akční plán pro nulové znečištění, iniciativa FuelEU Maritime a integrovaná námořní politika.

Současně je zásadní budování mezinárodních partnerství, protože tento sektor je nedílnou součástí globálního obchodu. Celkově vzato je to pro Evropu příležitost stát se průkopníkem v rozvoji udržitelného a inteligentního sektoru námořní dopravy.

Co dalšího činí EEA v souvislosti s otázkami mořského prostředí?

EEA má velmi široké odborné znalosti v otázkách mořského prostředí. V loňském roce jsme vydali zprávu Marine messages II (Informace o stavu moří II), která poskytuje vyčerpávající přehled o stavu mořského prostředí v Evropě spolu s přehledem o využívání evropských moří a jeho kombinovaných účincích na mořské ekosystémy. Shromažďujeme data o odpadu v mořích a analyzujeme stav evropských vod ke koupání.

f8f8ce20-f638-4f52-9241-d2402e796ab9.jpeg
Stéphane Isoard, vedoucí skupiny – voda a mořské prostředí Evropské agentury pro životní prostředí

Všechny tyto zdroje a další tematické analýzy jsou k dispozici na portálu WISE-Marine a na internetových stránkách EEA.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP