1/2024

Likvidace nepotřebných vrtů na území ČR

| autor: TZ ČHMÚ0

Likvidace nepotřebných vrtů na území ČR

V rámci projektu ČHMÚ zahrnuje likvidace 46 vrtů v rámci vyhlášené výzvy č. 12/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí. 

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP). Vrty byly Oddělením podzemních vod v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) pečlivě vybrány pro své stáří, nepotřebnost či havarijní stav. 

Vrty jsou ve vlastnictví ČHMÚ a nachází se na pozemcích ať už právnických či fyzických osob. Vrty se nachází jak na zemědělsky obdělávaných polích, tak i v lesích či soukromých zahradách. 

Účelem likvidace nepotřebných a nepoužívaných vrtů je zamezení nepředvídatelných situací způsobené zásahem nezasvěcených osob, možnost nenávratného poškození hydrogeologie podloží, propojení různých zvodní či kontaminace půdního prostředí. 

Realizace projektu započala v listopadu roku 2016, kdy byly připraveny projekty likvidací. V roce 2017 se získávala jednotlivá povolení nutná pro realizaci projektu. V roce 2018 byla zahájena fyzická likvidace vrtů, která by měla být v tomto roce také dokončena. 

V 1Q/2019 proběhne závěrečné vyhodnocení projektu. Se SFŽP byla dne 6. 9. 2018 podepsána smlouva č. 00731712 o poskytnutí podpory ve výši 2.008.553,00 Kč. Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům ve výši 2.231.726,00 Kč.  

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP