1/2021

Likvidace nepotřebných vrtů na území ČR

| autor: TZ ČHMÚ0

Likvidace nepotřebných vrtů na území ČR

V rámci projektu ČHMÚ zahrnuje likvidace 46 vrtů v rámci vyhlášené výzvy č. 12/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí. 

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP). Vrty byly Oddělením podzemních vod v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) pečlivě vybrány pro své stáří, nepotřebnost či havarijní stav. 

Vrty jsou ve vlastnictví ČHMÚ a nachází se na pozemcích ať už právnických či fyzických osob. Vrty se nachází jak na zemědělsky obdělávaných polích, tak i v lesích či soukromých zahradách. 

Účelem likvidace nepotřebných a nepoužívaných vrtů je zamezení nepředvídatelných situací způsobené zásahem nezasvěcených osob, možnost nenávratného poškození hydrogeologie podloží, propojení různých zvodní či kontaminace půdního prostředí. 

Realizace projektu započala v listopadu roku 2016, kdy byly připraveny projekty likvidací. V roce 2017 se získávala jednotlivá povolení nutná pro realizaci projektu. V roce 2018 byla zahájena fyzická likvidace vrtů, která by měla být v tomto roce také dokončena. 

V 1Q/2019 proběhne závěrečné vyhodnocení projektu. Se SFŽP byla dne 6. 9. 2018 podepsána smlouva č. 00731712 o poskytnutí podpory ve výši 2.008.553,00 Kč. Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům ve výši 2.231.726,00 Kč.  

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo