1/2024

Kvalitní design jako značka českého průmyslu

| autor: SP ČR0

Kvalitní design jako značka českého průmyslu

Tuto mezinárodní cenu získal v kategorii strojírenství za návrh obráběcího stroje pro TOS Kuřim, kolektivního člena Svazu. Za kvalitní a praktický průmyslový design Tvarůžka ocenili již podruhé. Svaz vidí v průmyslovém designu velký potenciál pro český průmysl.

Designové řešení podtrhuje kvalitu výroby a řeší její praktičnost, životnost či nákladovost. S designérem Tvarůžkem spolupracuje Svaz již od roku 2015, kdy se stal ambasadorem Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Strojírenský průmysl má u nás silnou tradici a chytrý průmyslový design zvyšuje jeho konkurenceschopnost a kvalitu.

„Design nabízí možnost, jak se odlišit od konkurence a zvýšit přidanou hodnotu u svých výrobků. Věřím, že právě design by se v budoucnu mohl stát silnou komparativní výhodou českého průmyslu,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar.

„Aby firmy v mezinárodní konkurenci obstály, musí produkty neustále inovovat a zvyšovat jejich přidanou hodnotu. Průmyslový design je jednou z možností, jak se firmy mohou rozvíjet,“ doplňuje Špicar.

Díky kvalitnímu designu strojírenského stroje může například dojít k úspoře energie, zrychlení výrobního procesu či snížení nemocnosti zaměstnanců, kteří stroj obsluhují. Samozřejmou součástí kvalitního designu je i estetická a kreativní složka. Spolupráce s průmyslovými designéry na vývoji produktů firmám pomáhá produkci inovovat a modernizovat, proto je podle Svazu průmyslu a dopravy ČR důležitá.

„Design je komplexní péčí o produkt a integrujícím prvkem vývojového projektu. S ohledem na tento fakt jsem při tvorbě designu stroje, který byl uveden na trh na podzim roku 2016, vycházel z poznatků a kritérií, která jsme stanovili v úvodní analytické fázi projektu.

Patří mezi ně ergonomie, funkční a uživatelské aspekty produktu a v neposlední řadě také jeho ambice. Mojí úlohou proto bylo vytvořit design obráběcího centra, který odrazí výjimečné postavení TOS FRU v portfoliu výrobce a v kontextu současných strojů na světových trzích zákazníka zaujme nejen svými technickými parametry,“ zhodnotil vítězství v soutěži průmyslový designér Martin Tvarůžek.

Tvarůžek obdržel cenu ve stejné kategorii jako první Čech v historii poprvé v roce 2015 za design horizontálního obráběcího a frézovacího stroje ŠKODA FCW150, jehož výrobcem je Škoda Machine Tool. Ve stejném roce se také stal ambasadorem osvětové kampaně SP ČR Rok průmyslu a technického vzdělávání, aby prohloubil spolupráci firem se školami a podpořil technické vzdělávání.


Red Dot Award

Red Dot Award – nejprestižnější mezinárodní ocenění za design vyhlašované od roku 1955 (také nazýván designérským Oskarem). Každoročně oceňuje designéry a výrobce. Mezinárodní porota oceňuje kvalitu a vynikající design, který se výrazně liší ve srovnání se srovnatelnými produkty. Soutěží se ve třech kategoriích: Product Design, Communication Design, Design Concept.

Red Dot Award: Product Design 2017: V letošním roce přihlásilo do 47 kategorií svoje inovace produktů více než 5500 výrobců a designérů z 54 zemí. Na několik dní byla do Essenu svolána hodnotitelská komise tvořená 39 experty z celého světa, která individuálně posuzovala každý z přihlášených projektů.

TOS FRU

tos

Unikátní konstrukce obráběcího centra TOS FRU s pojezdovým portálem umožňuje jak proces soustružení, tak frézování. Multifunkčnost, která je jednou z hlavních konkurenčních výhod na světových trzích, je doplněna portfoliem automaticky výměnných vřetenových hlav. Základ stroje zůstává stejný, ale vždy je maximálně přizpůsoben potřebám zákazníka a jeho technologii obrábění.

Toto centrum umožňuje opracovat technologicky náročné a objemné součásti, jako jsou parní turbíny, lodní motory nebo součásti letadel při minimální manipulaci s obrobkem. Tím výrazně zkracuje celkový čas obrábění i velmi složitých součástí. Interiér prostorné kabiny operátora, která je vybavena vertikálním posuvem, poskytuje obsluze vysoký komfort i bezpečnost.

Robustní stroje FRU již našly svoje uplatnění např. v Kanadě, Rusku, Indii, Turecku, ale i v dalších evropských zemích.

Martin Tvarůžek


tvaruzek

Již více než patnáct let spolupracuje s výrobními firmami při inovaci výrobků, strojů a zařízení. Těžištěm jeho práce je detailní studium zákaznických skupin, uživatelských, funkčních, obchodních souvislostí a jiných přesahů produktu, které pak odráží v jeho novém formálním zpracování.

Za svoji činnost byl mnohokrát oceněn i v soutěži Národní cena za design, na odborných mezinárodních veletrzích ad. V Ateliéru Tvarůžek/Fiala na FA ČVUT v Praze vede své studenty v souladu s metodickými postupy, které si osvojil ve vlastní praxi a motivuje je rovněž k účasti v různých soutěžích.

O jejich úspěších svědčí postup šesti z nich do TOP 100 v celosvětové soutěži Electrolux Design Lab 2015 i výběr návrhů topenářské techniky VIADRUS vytvořené pro prezentaci na Prague Design Week 2017, který se uskutečnil minulý týden v Tančícím domě.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP